Seilskuteprisen 2013

Styret i Christiania Seilskuteklubb
har besluttet å tildele Seilskuteprisen
2013 til

Skoleskipet “Dyrafjeld”

Seilskuteprisen på kr.
70 000,- gis til norske seilskuter
som jobber med barn og ungdom, samt for bevaring
av seilskuter og minner fra de hvite seils dager.

Prisvinneren gjør dette på en fremragende måte.

Siste oppdateringer

Nye flaskeskutebilder er lagt inn - Nov. 09
Lagt inn nye skuter i skutegalleriet - Mars 11
Tordenskjold artikkelen er oppdatert - Mai 10
Seilskuteprisen 09 er oppdatert - Mar. 10
Det vil legges inn nye seilskuter og nytt stoff, hver uke!

Følg byggingen av en fullskala kopi av
Osebergskipet her
- et prosjekt for forskning og
formidling!

Seilskutene satte sitt preg på norsk kultur i århundrer. Helt fra vikingtiden har seil og sjøfart knyttet landet sammen og skapt forbindelser.

Gjennom vår historie er det seilene som har brakt Norges navn til fjerne kyster og gjort det respektert, og har bidratt vesentlig til å skaffe landet vårt den stillingen den har i dag.

Christiania Seilskuteklubb (CSK) mener det er verdifullt å bevare minner om de skutene og de menneskene som gjorde dette mulig.

De seilskutene som er igjen er vår bro tilbake til fortiden, og det en en forbindelse som må bevares, ikke bare for oss selv, men også for senere generasjoner.