Seilskutene satte sitt preg på norsk kultur i århundrer. Helt fra vikingtiden har seil og sjøfart knyttet landet sammen og skapt forbindelser.

Gjennom vår historie er det seilene som har brakt Norges navn til fjerne kyster og gjort det respektert, og har bidratt vesentlig til å skaffe landet vårt den stillingen den har i dag.

Christiania Seilskuteklubb (CSK) mener det er verdifullt å bevare minner om de skutene og de menneskene som gjorde dette mulig.

De seilskutene som er igjen er vår bro tilbake til fortiden, og det en en forbindelse som må bevares, ikke bare for oss selv, men også for senere generasjoner.

Siden er under oppbygging og vil innen kort tid bli ferdigstilt!