Det har ikke vært enkelt for Stiftelsen å ta denne avgjørelsen, etter å ha eid og brukt skuta i barnevernsfaglig arbeid i over 25 år. Hensynet til kostnadene til vedlikehold og drift av et så viktig maritimt kulturminne som Havnøy gjorde at man besluttet å la andre overta.

Stiftelsen Havnøy vil takke Christiania Seilskuteklubb for all mottatt støtte gjennom mange år. Dette samarbeidet har vært en oppmuntring og glede for oss i alle disse år. Tusen takk ! Det ble en ny stiftelse som overtok skuta, nemlig Stiftelsen Berntine. Skuta vil bli omdøpt til "Berntine" som var hennes egentlige navn. Driftorganisasjonen vil bli et aksjeselskap ved navn Seilskuterederiet Berntine. Bak stiftelsene står Loggen Kystlag og Fulehuks venner.

Skuta vil bli ivaretatt av miljøet rundt Tønsberg Kystkultursenter. Det har vært et stor angasjement lokalt for å beholde skuta i Tønsberg. Både private, kommunale og næringsliv har bistått. Stiftelsen Berntine tilstreber et samarbeid med speidere og ungdomsskoler i nærmiljøet for å fortsette å gi ungdom en mulighet for å oppleve livet om bord i ei skute.

Tønsberg 03.06.08

Vennlig hilsen
Nils Jørgen Borgland
Skipper

Skuteposten