SYSTEMFLAGG / SVARSTENDERE

Bokstavflaggene A og B er splittflagg.  De andre bokstavflaggene er vanlig rektangulære,
slik det fremgår av symbolene.  Bokstaver og tall må heises i atskilte grupper.

 

ALPHA

• ─

BRAVO

─ ─ •

CHARLIE

─ • ─ •

DELTA

─ ─

ECHO


FOXTROT

• • ─ •

Diver Down;

Keep Clear

Dangerous Cargo

Yes

Keep Clear

Altering Course
to Starboard

Disabled

 

Jeg har dykker nede.

Hold godt klar og gå
med sakte fart.

 

Jeg laster eller
losser eller fører
farlig gods.

 

Bekreftende på ja, eller "betydningen av den
foregående gruppe
skal leses bekreftende"

 

Hold klar av meg.
Jeg har vanskelig
for å manøvrere.

 

Jeg forandrer min
kurs til styrbord.

 

Jeg har havari.
Sett deg i forbindelse
med meg.

GOLF

─ ─ •

HOTEL

• • • •

INDIA

• •

JULIETT

• ─ ─ ─

KILO

─ • ─

LIMA

• ─ • •

Want a Pilot

Pilot on Board

Alerting Course to Port

On Fire; Keep Clear

Desire to Communicate

Stop Instantly

 

Jeg behøver los, eller
(på fiskebåt): jeg tar
inn fiskeredskap.

 

Jeg har los om bord.

 

Jeg forandrer min kurs
til babord.

 

Jeg er i brann og har
farlig last om bord.
Hold godt klar av meg.

 

Jeg ønsker å opprette
forbindelse med deg.

 

Stopp fartøyet
øyeblikkelig.

MIKE

─ ─

NOVEMBER

─ •

OSCAR

─ ─ ─

PAPA

• ─ ─ •

QUEBEC

─ ─ • ─

ROMEO

• ─ •

I Am Stopped

No

Man Overboard

About to Sail

Request Pratique

 

 

Mitt fartøy er stoppet
og ligger stille.

 

Nektende - nei, eller
"betydningen av den
foregående gruppe
skal leses nektende"

 

Mann over bord.

 

I havn: Alle personer
må begi seg om bord
da fartøyet skal kaste
loss. I sjøen: Jeg behøver los

 

Mitt fartøy er "sunt" Og jeg anmoder om
klarering for å komme
i land.

 

Bokstaven "R" har Ingen betydning.

SIERRA

• • •

TANGO


UNIFORM

• • ─

VICTOR

• • • ─

WHISKY

• ─ ─

X-RAY

─ • • ─

Engines Going Astern

Keep Clear of Me

Standing into Danger

Require Assistance

Require Medical
Assistance

Stop Your Intention

 

Jeg bruker maskin-
kraften akterover.

 

Hold klar av meg.

Jeg driver partlåling.

 

Du stevner mot fare.

 

Jeg behøver assistanse

 

Jeg behøver legehjelp

 

Innstill hav du holder på med (eller har til
hensikt å gjøre) og følg med på mine signaler.

ÆGIR

  • ─ • ─

YANKEE

─ • ─ ─

ZULU

─ ─ • •

ØSTEN

─ ─ ─ •

NSSR

Redningsselskapet

Norsk flagg

Norske Løve

Am Dragging Anchor

Require a Tug

ÅGOT


• ─ ─ • ─

 

Notraship flagg

Post Flagg

 

Toll Flagg

 

Riksvåpen

 

Jeg driver for ankeret.

 

Jeg behøver en slepe-
båt. Når det gis av
fiskefartøyer som driver Fiske i grupper på fiskefeltet, betyr signalet: "Jeg setter ut fiskeredskap.

 

 

 

 FLAGGETS HISTORIE


1814   Norge fårr egen grunnlov og eget flagg blir drøftet i Stortinget.
1821   Stortinget nedsetter en flaggkomite© og vedtar flagget slik vi kjenner det. Fargene er frihetens trikolor og sidestilte Norge med andre frie nasjoner. Men flagget kunne enda ikke vaie fritt.
1844   "Sildesalaten" blir til. Dette flagget var en Svensk - Norsk variant som ble brukt på både orlogs- og handelsflagg.
           Det venstre øvre hjørnet har Svensk innslag.
1898   Handelsflagget ble nå det rene norske flagget.
1905   Den 7.juni ble det unionsoppløsning med Sverige og fra den dagen har både handelsflagget og orlogsflagget vært det rene Norske flagget.
1941   Under okkupasjonen ble det innført en restriktiv flagglov som kun tillot flagging på flaggstang.
           Det vil si at det var forbudt å gå i 17.mai tog å bære flagget, ha flagget eller dets farger på seg.
1945   8.mai frigjøringsdagen - flagget blir et sentralt og kjært symbol på frihet og selvstendighet.

 

OFFISIELLE FLAGGDAGER


     1.   JANUAR - 1. Nytårsdag
   21.   JANUAR - H.K.H Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

     6.   FEBRUAR - Samisk Nasjonaldag              

 21.   FEBRUAR - H.M. Kong Harald V. fødselsdag
     1.  
PÃ…SKEDAG (Bevegelig)
     1.   MAI - Offentlig Høytidsdag
     8.   MAI - Frigjøringsdagen 1945
   17.   MAI - Grunnlovsdagen
     1.   PINSEDAG (Bevegelig)
 


      7.   JUNI - Unionsoppoppløsningen 1905
      4.  
JULI - H.M. Dronning Sonjas fødsselsdag
     20.  
JULI - H.M. Kronprins Haakon Magnus fødselsdag
     29.   JULI - Olsok
     19.   AUGUST - Kronprinsesse Mette-Marits
fødselsdag
     25.   DESEMBER - 1. Juledag

  Ø.   Valgdager ved Stortingsvalg.

  Ø.   Utenom de offisielle flaggdagene er det vanlig å

flagge op FN- dagen 24. oktober.


Utenom de offisielle flaggdagene er det vanlig å flagge på FN- dagen 24. oktober


FLAGGREGLER


Ved dødsfall og begravelse flagges det på halv stang. Flagget heises først til topps og fires så ned 1/3 del av stangens høyde. Når begravelsen har funnet sted heises flagget til topps.

Det norske flagget skal alltid behandles med aktelse og ærbødighet. Det skal aldri berøre jorden eller slepe vannet. Det skal heller ikke tjene som underlag eller bakgrunn for noe annet. Flagget skal henge fritt.

Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol. Når det kasseres skal flagget enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles.


Flagget heises i perioden mars - oktober Kl. 08.00 i perioden november - februar Kl. 09.00. Flagget fires ved solnedgang dog senest Kl. 21.00


I Nordland, Troms og Finnmark, på Svalbard og Jan Mayen gjelder føllgende tider: Flagget heises i perioden november - februar Kl. 10.00
og fires Kl. 15.00.


For flagging på private flaggstenger er det ikke utferdiget egne regler, men det er vanlig at man følger de offisielle flaggreglene.

 

KODE

 

 

End of Message / Decimal

  

TALLSTENDERE

Zero

One

Two

Three

Four

0

1

2

3

4

 

Five

Six

Seven

Eight

Niner

5

6

7

8

9

 

LIKHETSTEGN

 

 

 

1st Repeat

Repeat First Flag

2nd Repeat

Repeat Second Flag

3rt Repeat

Repeat Third Flag

 

 

NR.1
Gjentar øverste
flagg i gruppen

NR.2
Gjentar nest øerste
flagg i gruppen

NR.3
Gjentar tredje øverste
 flagg i gruppen