Thoralf Ulrik Qvale
Styreleder

VSR - Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S

Sesongen 2009 har gått meget bra sosialt, pedagogisk og teknisk, - og så vidt vi kan se i dag, - også økonomisk. Fartøyet har vært i drift siden 2. pinsedag og er i inneværende uke ute på sitt siste tokt for sesongen med en skoleklasse fra Hovseter Skole. Det har i denne perioden bare vært landligge i tre uker, - to av dem fordi vi dessverre måtte avlyse deltakelsen i Nordisk Seilas pga for få påmeldinger, og en uke pga en sen kansellering av et tokt. Vi har mao fått en god utnyttelse av båtens kapasitet og mange ungdommer har fått en positiv opplevelse.

Vi har fått solide tilskudd fra Riksantikvaren, UNI-stiftelsen, Eckbos Legat, Oslo Maritime Stiftelse og Bergesens Almennyttige Stiftelse, og disse, sammen med inntektene fra toktene, gjør at økonomien i år ser ut til å balansere. Skipper Åke Lindholm har en stor del av æren for dette. Han har gjort en meget stor innsats, så "Svanen" har seilt uten skader på mannskap, elever og skip, og med fornøyde oppdragsgivere og elever. Han har også klart å skaffe avløsere til mannskapet for en del av toktene slik at det har blitt noen hvileperioder innimellom. Spesielt hyggelig og nyttig har det vært at tidligere skipper på "Svanen", Kåre Omsted, i noen uker har vikariert for Åke, og dermed bidratt til erfaringsoverføring fra tidligere tider i "Svanens" historie som skoleskip.De fleste toktene har hatt 5 dagers varighet, men vi har også seilt en del enda kortere tokter fordi flere skoler/foreldre ikke har kunnet finansiere lengre tokt, eller skolene ikke har vært villige til å avsette mer tid. Det siste gjelder spesielt 10.klasser. "Legatseilasen" som gikk over to uker med elever fra ulike bydeler i Oslo ble et høydepunkt med triangelseilas; Sørlandet-Skagen-Båhuslankysten. Samarbeidet med Redningsselskapet om tre ukestokt med elever rekruttert gjennom NSSR, opplæring i sikkerhet og navigasjon og avslutning med eksamen for Båtførerbevis viste seg meget vellykket. NSSR har gitt "Svanen" ekstra utstyr for slik opplæring og deltok med instruktører. Selskapet er interessert i å utvide dette samarbeidet i 2010, og VSR er forberedt på å gjøre det.

Når det gjelder neste sesong, er planen å bygge videre på hva vi gjorde i år, men forsøke pånytt å få offentlige driftstilskudd slik at vi ikke ekskluderer interesserte skoleklasser fordi toktene blir for dyre for dem. Vi må også styrke oss på markedsføringssiden, og det ser ut til at samarbeidet med NSSR på dette området vil gi nye muligheter, - også for å få deltakelse i Nordisk Seilas.Når det gjelder reparasjoner, oppgradering og restaurering av skipet, går planene for høsten ut på å fullføre utskiftingen av det elektriske anlegg om bord, foruten en del generell oppussing og fornyelser for øvrig. Dette har vi finansiering til gjennom tilskuddene/gavene vi har fått i år. Vi søkte om midler til en stor skrogreparasjon (skifte kjølsvin, rette skroget, skifte bolter i skroget mv) med gjennomføring høst/vinter 2009/2010, men Riksantikvaren kunne ikke imøtekomme denne søknaden i år. Vi søker imidlertid pånytt og håper at vi vil kunne komme i gang med dette arbeidet neste høst. Med dette på plass, vil den oppgradering av fartøyet som VSR startet for vel tre år siden, i hovedtrekkene være gjennomført.

Skuteposten