Seilskuteprisen er en anerkjennelse, for det store arbeide Hardanger fartøyvernsenter har gjort for "Mathilde", siden starten på restaureringen for 25 år siden. Restaureringen tok 5 år, og de siste 20 år, har "Mathilde" vært i bruk i arbeid for barn og unge.

Seilskuteprisen 2009 overrekkes den 26. september i skutas hjemmehavn, ved en jubileumsmarkering for "Mathilde" og Hardanger fartøyvernsenter. I år er det 125 år siden "Mathilde" gikk av stabelen, og 25 år siden fartøyvernsenteret ble startet.

I tillegg til Seilskuteprisen, overrakte CSK en jubileumsgave på kr. 12 500,- som skal gå til fornyelser på "Mathilde".

September 2009

Trykk her for pressemeldingen ang. Seilskuteprisen 2009

Skuteposten