Firemastet bark `Priwall` under fulle seil. Legg merke til mannen, som sitter i toppen av fremste mast.

`Priwall`

Det er mer å lese om `Priwall` i Skuteposten