C - Som lydsignal ( _ . _ . ), uttales i radio som “Charlie”. Signalet C betyr “Ja”, bekreftende

Caleuche - Et spøkelsesskip som opptrer i farvannet utenfor Chiles kyster

Canal de la Martinière - Opplagsplass for seilskuter i 1920-årene, beliggende i Loiremunningen mellom St. Nazaire og Nantes i Frankrike

Cape Horn - Se Kapp Horn

Cape Horn Club Norway - Se A. I. C. H.

Cape Pidgeon - (Eng.) Se Kappdue

Capstan - (Eng.) Se Gangspill

Case oil - (Eng.) I oljetransportens barndom var det vanlig å frakte olje i firkantede oljekanner som rommet 5 am. gallons (19 liter). Kannene ble plassert to og to i trekasser, cases, og lasten fikk derfor navnet case oil. Metoden ble senere avløst av skip med tanker for oljetransport

Celestisk navigasjon - Astronomisk*, sfærisk* navigasjon

Chartre - Leie eller leie ut skip for en bestemt tid eller reise

Chilisalpeter - Nitrat*. Viktig og verdifull last fra Sør-Amerikas vestkyst. Salpeter ble gravet ut i Chile og Peru og utskipet i sekker. Danner råstoff for produksjon av kunstgjødning og krutt

Chips - (Eng.) “Fliseguri”, “guri”, “tømmer”, klengenavn på tømmermannen* på seilskuter

Clipper, klipper - Skutetype utviklet på USAs østkyst på 1840-tallet for hurtig transport av verdifull last. Slanke skrog, stor seilføring og stort mannskap gjorde dem dyre i drift, og de ble utkonkurrert da “gullalderen” med gullfunnene i California og Australia var over. Clipperne var som regel fullriggere*. En annen clippertype var den britiske te- og ullclipperen som var mindre enn den amerikanske. Også andre skuter er blitt kalt clippere etter den farten de seilte i, som Baltimoreclippere*, Opiumclippere*, Nitratclipper* osv, men det som egentlig forstås med clippere er den amerikanske typen som oppsto på 1840-tallet og den britiske teclipperen.

Cockpit - (Eng.) Styrebrønn på seilbåt “

Colin Archer” - Den første redningsskøyta*, RS No. 1. Navnet har hun fra konstruktøren Colin Archer*. RS No. 1 seiler fremdeles

Colin Archer-skøyte - Skøyte bygget av Archer, eller etter hans tegninger. Betegnelsen brukes også feilaktig om skøyter som ligner hans konstruksjoner

C.Q.D. - (Eng.) Nødsignal fra telegrafiens barndom som ble innført fra januar 1904. Betydningen er “Alle stasjoner - havsnød” (CQ - Distress), men signalet ble gjerne tolket som “Come Quickly - Danger”, “Kom hurtig - fare”. Ble erstattet av SOS* i 1908

Crimp - (Eng.) En person som var medvirkende til shanghaiing* av sjøfolk. Se også Boarding Master og Runner

Cutty Sark Tall Ships Race - Regatta for seilskuter, fortrinnsvis skoleskip, som arrangeres annet hvert år. Arrangementet er støttet av en whiskyfabrikant som har tatt navnet etter den berømte clipperen. Se også OP-Sail