G - Som lydsignal ( _ _ . ), uttales i radio som “Golf”. Signalet G betyr “Jeg ønsker los”

Gaffel - Langskipsgående rundholt* i akterkant av undermasten* som gaffelseilets* overlik* er lisset* til. Gaffelen kan være festet til masten med et universsalledd (stående gaffel) eller heisbar ved hjelp av piggfall* og klofall*

Gaffelape - Se Apen

Gaffelfokk - Gaffelseilet* på fokkemasten*, på skonnerter også betegnet som skonnertsseil

Gaffelgjerder - Tau eller talje* som støtter gaffelen sideveis. Se også Gaier

Gaffellik - Gaffelseilets øverste kant, det liket* som bendsles* til gaffelen*

Gaffelnokk - Gaffelens ytterste tupp

Gaffelseil - Firkantet seil opphengt i en gaffel* i overkant og gjerne festet til en bom* i underkant. Se Gaffel

Gaffeltoppseil - Et trekantet seil som settes mellom mersestang* og gaffel

Gaier - Tau, kjetting eller talje* til avstivning av bom*, gaffel* eller davitnokker*. Se også Gaffelgjerder

Galeas - Liten tomastet sneiseiler* med gaffelrigg*. Forreste mast er høyest og kalles stormast*, aktre mast kalles mesanmast* og er plassert foran rorstammen. Lystbåtutgaven av galeas kalles gjerne ketch* og er vanligvis bermudarigget*. Se også Yawl

Galei - Stort rofartøy som også kunne føre seil. Opprinnelig fra middelhavslandene. Fra oldtiden til middelalderen var galeien det mest effektive krigsskip med flere rader årer over hverandre, biremer med to rekker og triremer med traerekker årer. Det var lenge vanlig å ha fanger som roere, galeislaver. De var blitt dømt “til galeiene”

Galge - Tverrskips* bjelker eller bøyler på dekk eller dekkshus som danner underlag for båter*

Galleon - Skutetype som oppsto på slutten av 1500-tallet som en forbedring av eldre typer. Galleonen hadde bl.a. lavere for- og akterkastell enn disse. Opprinnelig orlogsskip*, men fikk også utbredelse som handelsskute

Galleri - En oppbygning med balkongarrangement rundt hekken*, med vinduer. Typisk for fartøyer fra 1500-tallet til ca 1800. I eldre tider var galleriet gjerne luksuriøst utstyrt med ornamenter og utskjæringer

Gallion - Forreste utstikkende del av skroget

Gallionsfigur - Utskåret figur festet som dekorasjon under gallionen

Gammel´n, Gubben, Den gamle - Økenavn på skipperen*

Gang - Det hvitmalte båndet over kanonportene* utenbords. Se Nelsonmønster og Portmønster

Gangplanke - Planke påspikret tverribber som brukes til å gå i land/om bord på. Se også Gangvei, Landgang

Gangspill - Et loddrettstående spill* utstyrt med spaker som drives med muskelkraft ved at mannskapet går rundt og skyver på spakene

Gangvei - Gangplanke*, landgang*

Garn - 1) Tynn spunnet snor, flere garn slått* sammen danner en kordel* 2) Fiskegarn

Garnering - Innvendig bekledning av skutesiden i lasterommet

Garnkavle - Flyteemne for fiskegarn Gast - Underordnet mannskap på orlogsskip*

Gatt - 1) Akterenden. Har den speil* er den plattgattet, er den rund eller oval er den rundgattet* og er den spiss er den spissgattet* 2) En liten åpning, som spygatt* og halegatt* 3) Et lite rom, som kabelgatt*

Gebet - Andakt, gudstjeneste om bord

Gein, gie, gjein - Talje* som er minst femskåren*

General distanse, kurs - Den rettrukne distanse, kurs, mellom to punkter på kartet

Gie - Det samme som gein* og gjein*

Gi hals - Kaste opp på grunn av sjøsyke

Gigg - Liten, slank plattgattet* skipsbåt

Gilling - Konkav innskjæring i et seils underlik* og sidelik*. Se også Kappen

Gillingen - Den delen av hekken* som er under akterspeilet*

Gi opp seil - Hale et skværseils* skjøtsbarmer* opp til råa* med gitau*

Gire - Skjære bort fra kursen på grunn av sjøgang

Gitau - Tau eller talje* som haler skjøtsbarmene* opp til råa, enten til nokkene* eller til buken*

Gitre - Spyle skutesidene med sjøvann

Gjein - Det samme som gie* og gein*

Gjerder - Se Gaier og Gaffelgjerder

Gjøs - Et mindre flagg som føres helt forut på en gjøsstang

Glass - Tidsrom på en halv time. Hver vakt* på fire timer er delt opp i åtte glass. Hvert glass angis ved slag på skipsklokka*. Fire glass angis ved to dobbeltslag, fem glass med to dobbeltslag og ett enkeltslag osv. Opprinnelsen til dette er at det ble brukt timeglass hvor sanden rant ut etter en halv time, og for hver gang glasset ble snudd slo man på klokka for å markere hvor lang tid som var gått siden siste vaktskifte

Glatte lag - Å gi det glatte lag er å avfyre alle kanonene på en side på én gang, full bredside*, se Lag

GMT - (Eng.) Greenwich Mean Time, hva klokka er ved observatoriet i Greenwich, London. Alle lengdegrad*sobservasjoner går ut fra denne tiden

Gnisten - Telegrafisten om bord

Gods - Fellesnavn på tauverk, blokker* osv som inngår i riggen

Godset - Den delen av masten* og stangen* hvor vant*, stag* og barduner* er satt fast. Er dette partiet avsmalnende kalles det avsetningen*

Godværsseil - Seil av slitte og godt brukte seil som blir slått under* i passaten*. Se Sommerseil og Passatseil

Gording - Tau eller talje festet i underlik* og sidelik* på et råseil* til å hale det opp til råa* med når det gis opp* og beslås

Gordingbolt - Forsterkning av et råseil* der gordingene* er festet. Se Bolt

Grader - Deler av en sirkel. Kompassrosen* er delt i 360 deler, dvs hver del er på 1 grad. Himmellegemers høyde* over horisonten* måles også i grader med instrumenter som sekstant*, oktant* osv

Gran - Brukes gjerne til rundholter*. Gran fra nordlige breddegrader vokser langsomt og er tett i veden, og er godt egnet til småbåtbygging

Gresstau - Det samme som kokostau*. Lages av trevlene på kokosnøtta. Kan ikke tjæres*, men er svært holdbart. Tåler å ligge lenge i vann uten å ta skade. Når det blir tørt blir det stivt og skjørt, og det blir svakere. Kokostau flyter på vann, og er derfor blitt mye brukt til varpegods* og sabber* til sleping, og tidligere også til dreggetau til småbåter

Grog(g) - (Eng.) Rom utspedd med vann. Innført i Den britiske marinen i 1740

Groggy - (Eng.) Et resultat av for meget av ovennevnte

Grunnen - Havbunnen. Et skips fart over grunnen betyr farten i forhold til det faste land og ikke gjennom vannet

Grunnskudd - Et skudd som treffer i eller under vannlinjen*

Grunnstøte - Gå på grunn

Gråskjegger - Betegnelse på havbråttene i områdene ved Kapp Horn* som kommer rullende med skum på bølgekammen

Guano - (Spa.) Fugleekskrementer som er avleiret i enorme mengder visse steder langs Sør-Amerikas vestkyst. En viktig last for seilskuter, brukt til gjødning. Guano brukes også som betegnelse på fiskeavfall som går til samme formål

Gubben, Gammel´n, Den gamle - Øke- navn på skipperen*

Guineamann - Betegnelse på slaveskuter som seilte på områdene omkring Guineabukta i Afrika

Gyrokompass - Kompass* som er elektrisk drevet og upåvirkelig av jern, og dermed viser mot de geografiske polene uten misvisning*

Gå baut - Se Baute

Gå i ballast - Seile uten last

Gå seil - Sette seil og gå fra en ankerplass