I - Som lydsignal ( . . ), uttales i radio som “India”. Signalet I betyr “Jeg forandrer min kurs til babord”. To slag på skipsklokka fra utkikken på bakken betyr: "Jeg har observert noe til babord"

I borde - Helt ut på siden av skipet, der bordgangene er på tradisjonelt bygde båter og skip

I ett strekk - Å seile for samme hals* uten stans eller avbrekk

Ilestein - Senkestein i fiskegarn

Indre - Brukes for å betegne det innerste av flere av samme slag, som indre klyver*, indre vaterstag* osv

Innenbords - Om bord på skipet Innhaler - Tau eller talje* som brukes til å hale et seil inn til masten eller dekket

Innhalertalje - En talje* til å hale inn de gammeldagse skipskanonene med

Innskipe - Ta om bord last og personer

Innta - Ta om bord last

Inshore - (Eng.) Innaskjærs. Se også Offshore

Is - Naturis til bevaring av matvarer var en viktig eksportartikkel og last for norske skuter fra Øst- og Sør-Norge fra midten av 1800-tallet og et stykke inn i på 1900-tallet. De siste islastene for eksport gikk til Bohuslän i Sverige så sent som på 1960-tallet. Se Ishus

Ishud - Kledning til beskyttelse av skipet utenbords ved seilas i is. Kan være av tre, metall* eller stål. Ishuden er plassert rundt baugen og langs hele eller deler av vannlinjen

Ishus - Spesialbygde hus til oppbevaring av is for eksport. Isen ble lagret til våren og utskipningssesongen kom. Riktig lagret med isolasjon av sagflis kunne isblokkene holde seg i temmelig lang tid

Iskjære - Skjære inn*, dvs tre et tau inn i eller gjennom noe