J - Som lydsignal ( . _ _ _ ), uttales i radio som “Juliette”. Signalet J betyr “Jeg er i brann og har farlig last om bord. Hold klar av meg”

Jackassbark - Betegnelse på skute med rigg som avviker fra de standardiserte skutetypene, for eksempel to skværriggede* og to gaffelriggede* master

Jackstag, jekste - Tynn jernstang som løper i for- og overkant av råa* der seilets overlik* bendsles* fast med råbandsknop*. Baugspryd/klyverbom* har også jackstag

Jager - Det ytterste av stagseilene* på klyverbommen*/ jagerbommen*. Kan settes flygende* eller bendsles* med hekter* til jagerstaget

Jagerbom - En forlengelse av klyverbommen*. I eldre tider et separat rundholt*, men ble da jern- og stålskuter kom bygget i ett stykke sammen med klyverbommen*

Jagerkanon - Langløpet kanon med stor rekkevidde plassert helt forut for skyting forover

Jagetrosse - Tau av forholdsvis liten førlighet* for varping*

Jakobsleider - Smal leider* i akterkant av bram/røylstang* som leder opp til røylråa* når denne er heist

Jakobsstav - Alderdommelig navigasjonsinstrument til måling av vinkler, i praksis til sjøs himmellegemers høyde* over horisonten*

Jakt - Enmastet gaffelrigget* fartøy med pålemast*. Flere forstagseil. Vanlig også med skværtoppseil* og breifokk*. Typisk for jakta er det hjerteformede akterspeilet*. Skrogformen som har fått betegnelsen jakteskrog, brukes også på andre skuter som skonnert* og galeas*. Betegnelsen jakt og jekt* brukes ofte om hverandre på samme skutetype i vestnorske dialekter.

Jan, Jan Kabelgarn - Betegnelse på underordnet sjømann

Javel! - Bekreftelse på at en ordre er oppfattet. Se også Aye-aye!

Jekste - Se Jackstag

Jekt - Enmastet råseilrigget* fartøy med pålemast*. Det var også vanlig med skværtoppseil*. Stagseil* ble ikke vanlig før mot slutten av 1800-tallet. Se også Jakt

Jern - Overtok etter ca 1870 mer og mer som skipsbyggingsmateriale. Ble i sin tur avløst av stål

Jernku - Maskin som lager melk av vann, melkepulver og smør. Moderne oppfinnelse

Jerntoppseil - Klengenavn på fremdriftsmaskineri i seilskute

Jibb, -e - Når bommen* skifter fra den ene siden til den andre i medvindsseilas. En ukontrollert jibb kan være meget farlig for mannskap og skip

Jiggermast - Akterste mast på fire- og femmastede fullriggere*, fjerde mast på fem- og seksmastete skonnerter* og skonnertskip*

Jolle - 1) Liten, plattgattet* båt. På dansk og svensk er henholdsvis jolle og julle det samme som vår snekke*. 2) Tau, løper* skåret* gjennom en enskivet faststående blokk*

Jolly Roger - (Eng.) Sjørøverflagg med dødninghode

Jomfru - Flat, rund blokk med tre øyne og spor rundt for tau eller vaier*. Som regel laget av pokkenholt* eller en annen hard tresort. To jomfruer sydd* sammen med taljereip* brukes til tilsetting* av stående rigg*. Jomfruer og taljereip ble etter hvert erstattet av strekkfisker*

Jomfrutur - Den første reisen

Jonas - Ulykkesfugl om bord, en som bringer ulykke og dårlig seilvind

Jongkniv, jungkniv - Liten kniv

Journal, skipsdagbok, skipsjournal - Loggbok* der alle begivenheter av betydning for skip og seilas føres inn

Judasører - To svære loddrett stående bjelker aktenom forstevnen* som danner leie for baugsprydet*

Jumperstag - Det horisontale staget* mellom eselhodene* på undermastene* på skonnerter*

Jungkniv - Det samme som jongkniv*

Jungmann - Den “nest yngste” om bord. Trinnet mellom dekksgutt* og lettmatros*