O - Som lydsignal ( _ _ _ ), uttales i radio som “Oscar”. Signalet O betyr “Mann over bord”

Offiser - Befalingsmann på skip

Offshore - (Eng.) Av, utenfor, land. Brukes om virksomhet til havs utenfor et landområde. Se også Pelagisk og Inshore

Oilskin - (Eng.) Se Oljehyre

Oktant - Instrument for måling av vinkler, særlig solhøyden* ved navigering

Olje - 1) Olje er tradisjonelt blitt brukt til å dempe bølger med. Dette kan bl. a. oppnås ved å ha oljedynkete filler i toalettene forut. Bark “Skomvær" hadde spesialkonstruerte oljedryppere forut som var effektive 2) Olje som last, se Case oil 3) Impregneringsmiddel 4) Drivstoff og smøremiddel

Oljehyre - Opprinnelig klær som ble gjort vanntette med tjære, senere linolje, tilsatt diverse remedier. Impregneringen måtte stadig gjentas, og klærne var stive og ubehagelige. I dag lages klærne av kunstfiberstoff, men betegnelsen brukes fremdeles. I dag er klær av “oilskin” moteprodukter av bomull impregnert med bivoks

Om bord - På skipet eller “innenfor bordgangene”

Omfar -De omganger med bordlengder, bordganger, en skips/båtside er bygget opp av

Omstue - Ordne lasten på en annen måte enn opprinnelig

Onkerskute - Onomatopoetisk betegnelse på gammel skandinavisk trelastskute som seilte på Kjeppkina*. Navnet er visstnok oppstått fordi de typiske vindmøllepumpene* skutene var forsynt med, ga fra seg lyder som ble tolket som “onk-rrr, onk-rrr”

Opiumclipper - Clippertype som var engasjert i opiumsmugling på Kina

Oppbrasing - Et uttrykk som brukes under bidevinds* seilas for å betegne at de øverste rærne* står mer tverrskips* enn de nederste

Oppbringe - Erobre, se Kaper

Opplag, opplegge - Et skip går i opplag, legges opp, når det ikke lenger er i tjeneste. Tilstanden kan være midlertidig eller for alltid

Opplenger - En del av et spant*, forlengelsen av bunnstokken*

Opp og ned - Det sies at ankeret er opp og ned når det er hivd inn så mye på kjettingen at den står loddrett i vannet

Oppsang - Arbeidssang, se også Shanti

Oppskvær - Opprydding, rengjøring

Oppskyte tauverk - Betyr å legge det sammen i bukter* på dekk klar til å løpe ut. Se også Klare brasene

Oppslå - Ta i fra hverandre et tau ved å skille kordelene*. Se Kabelgarn

OP-Sail - (Eng.) Operation Sail, regatta mellom skoleskip, inndelt i klasser etter skutenes størrelse. Arrangeres av Sail Training Association. Se også Cutty Sark Tall Ships Race

Oregon pine - (Eng.) Amerikansk furu, materiale for master og båter, kvistfri i store lengder

Orkan - Styrke 12, sterkeste vind på Beauforts* skala. Se Vindstyrke

Orlog - Hollandsk for krig, f. eks. orlogsskip*, orlogsmann*. Se også Manovar

Orlogsmann - Krigsskip, se også Manovar

Orlogsskip - Krigsskip, se også Manovar

Orlogsverft - Marineverft, verft for bygging og utrustning av krigsskip

O.S. - Engelsk for Ordinary Seaman, lettmatros. Se også A.B.

Oste - Økenavn på olje/parafinlampa i ruffen*. Ble også kalt for "Åse". Sannsynligvis et ordspill fordi lampa oste meget

Ostindiafarer - Skute som seilte på Ostindia. Betegnelsen forbindes helst med store, drektige og langsomme passasjerskip som seilte mellom europeiske land og koloniene i østen

Over bord - Utenfor borde, dvs over skutesiden

Overett - På linje Overettmerker - Merkepunkter som ligger på linje. Se også Méd

Overhale et skip - Å ta igjen og passere et annet skip

Overhale gordinger* - For at gordingene ikke skal henge av sin egen tyngde og skamfile* seilene når disse er satt, blir det halt opp et par fot for å slakke dem. De blir så nippet*, dvs surret med noen tørn* seilgarn til jackstaget*. Når seilene skal gis opp* og det hales i gordingene ryker nippingene

Overhaling - Krengning

Overhendig knop - Det samme som flamsk knop*, åttetallsknop*, en knop med en ekstra tørn over fasteparten*

Overhendig vær - Når været er så hardt at skuta bare med risiko for sikkerheten kan fortsette med samme kurs og fart

Overheng - Skrogets fortsettelse for- og akterover utover vannlinjen*

Overlastet - For tungt lastet

Overlik - Det liket* som er i overkant av et råseil*

Overmastet - Når skuta har for store master* og rigg*

Overrigget - For stor rigg* i forhold til skutas størrelse

Over stag - Gå over stag, se Stagvende

Overstyrmann - Den øverste av styrmennene

Overvannsvær - Når været er så hardt at sjøen til stadighet slår over skuta slik at dekket står under vann. Lenseporter* skal sørge for at vannet renner av. Mye overvann vil påvirke stabiliteten* negativt.