T - Som lydsignal ( _ ), uttales i radio som “Tango”. Signalet T betyr “Gå ikke forenom meg”

Takkelasje - Den stående og løpende rigg. Å seile” for tau og takkel” betyr å seile for vindpresset mot riggen uten seilføring

Takkelloft - Verksted på land hvor riggen forarbeides

Takkelnål - Spesiell seilnål* som brukes ved takling* av tamper*

Takle - Rigge* Takling - 1) Surring på tampen* av et tau for å hindre at det slår seg opp. Se også Sytakling 2) Riggen uten seil, måten å være rigget på, som råseiltaklet

Talg - Talg var et viktig produkt som ga gode frakter i seilskutetiden. Til skipsbruk var det nyttig som smøre- og impregneringsmiddel, dessuten som groehindrende middel. Mange steder på kloden brukes fremdeles sauetalg tilsatt bindemidler som skjellsand til bunnbehandling

Talje - Kraftbesparende heise- og haleinnretning bestående av blokker* og løpere*. Uten bruk av taljer hadde det ikke vært mulig å seile

Taljereip - Tau sydd* mellom jomfruer* for å tilsette* stående rigg*

Tall Ship - (Eng.) Storseiler, dvs ei seilskute med høy rigg, en riktig dypvannsseiler*. I våre dager brukes betegnelsen feilaktig om så godt som enhver skute

Tallymann - En person som fører regning over lasting* og lossing*. Oppgaven føres i en regnskapsbok over lasten, tallyboka

Ta luven fra - Seile til lovart* for og ta vinden ut av seilene på noen

Tamp - Tau. Å sette ankerkjetting* på tamp betyr å avlaste trekket på kjettingen ved å feste svære trosser mellom den og f. eks. en mast. Å gi tamp betyr å slå noen med en tamp

Tampen - Enden av et tau

Tatovering - Tegning som “graveres inn” på kroppen for dekorative formål. Det brukes helst en elektrisk drevet nål som prikker inn motivet under huden sammen med farger

Tau, tauverk - Vanlig betegnelse på liner*, trosser* og kabler* som er slått* av kordeler*

Ta vinden fra - Se Lo, Ta luven fra

Teak - Eksotisk tresort som er svært holdbar, den tåler vann og kryper eller utvider seg omtrent ikke. Brukes til dekkshus*, kapper*, luker*, dører, naglebenker* og skostaller* og ratt*. Brukes også til dekk, og britiske skuter ble ofte bygget av teak fra koloniene. Se også Mahogny

Teclipper - Clipper* spesialbygget for tefarten mellom Østen og hovedsakelig England. Den eneste som er bevart er "Cutty Sark" (1869), som ligger i tørrdokk* i Greenwich, London

Teit, teite - Stram, stramme

Tender - Mindre skip som ledsager et større, f. eks. som forsynings- eller kommunikasjonsskip

Tendring - 1) Vestnorsk betegnelse på liten jekt* 2) Båt som ros med ti årer, tiæring*

Tenn - Redskap for kledning* av tau. Se også Kylle

Teredo navalis - (Lat.) Pelemark*

Terrestriell navigasjon - Kystnavigasjon, navigasjon* etter landemerker på og langs kysten

Tett bidevind* - Så langt opp i vinden som mulig

Tier - (Eng.) Lag av last lagt oppå hverandre

Til borde - Til skutesiden

Til gelik - Samtidig

Tilje - Bord, rist eller plate innvendig i bunnen på en båt*

Til koffardis - Det som har med handelsskuter å gjøre

Til orlogs - Det som har med sjømilitære forhold å gjøre

Tilsette - 1) Stramme, teite* 2) Heise seil i stilling for seilas

Tiltakle - Rigge opp

Timeglass - Glass hvor sanden renner ut på en halv time, hvorpå det blir snudd. Dette markeres ved å slå glass*. Logglass* renner ut etter et antall sekunder, typisk 14 eller 20

Tjære - Uunnværlig impregningsmiddel for enhver trebåt. Den beste utvinnes av furu og tyrirøtter ved brenning i miler. For at den skal trekke godt inn i treverket kan tjæren varmes opp og/eller fortynnes med en penetrerende olje. Se også Trekkfastolje

Todekker - Orlogsskip med to batteridekk*

Tofte - Tverrskips sitteplanke i båt* Tofter - Betegnelse for størrelse på vikingskip. Et 15 tofters skip er 23 meter, et 16 tofters 25 meter og et 20 tofters 28 meter langt. Se også Rom

Tollegang - Leiet for årene mellom tollepinnene*

Tollepinne - Pinne av tre eller jern som settes ned i esingen* i en robåt, danner tollegang for årene

Tone flagg - Vise flagg

Tonn - Kommer fra tun, tønne. Skips størrelse uttrykkes i tonn: 1) Registertonn*, som er et rommål uttrykt i enheter à 100 engelske kubikkfot, 2,83 kubikkmeter 2) Dødvekttonn* (dwt), som er vekten av lasten 3) Deplasement*, som er vekten av skipet lastet og utrustet. Se Den engelske regel 4) Lettvekten, som er vekten av et tomt skip

Tonnasje - Skipets størrelse uttrykt i tonn*

Topinner - Tomaster

Topp - Betegnelse på hele masten* med undermast* og stenger*

Toppe - Hale i topplenten* på den ene siden og slakke på den andre. Se Kaie

Topplent - Tau, talje* som holder rærne* i horisontal stilling. Se Kaie

Toppseil - 1) Trekantet seil som settes over gaffelen* (gaffeltoppseil), kan også settes på en liten rå* 2) Råseil som settes på stengene på gaffelrigget* mast*

Toppseilskonnert - Skonnert* som fører råtoppseil*

Totalforlis - Det fullstendige havari*

Trad(e) - (Eng.) Fart med last, som “tetraden på Kina” og “ulltraden på Australia”

Tralverk - Rist av edeltre til å stå mest mulig tørrskodd på, særlig foran nedganger og rundt ratt* og rorkiste*

Trampbåt - Skip som seiler i trampfart*

Trampfart - Fart med tilfeldige laster fra og til de havner det byr seg muligheter, i motsetning til linjefart*

Travaljebåt - Mindre arbeidsbåt

Tredekker - Orlogsskip* med tre batteridekk* og med bakk* og skansedekk*

Trekkfastolje - Tjære som er blandet med penetrerende olje for å få bedre inntrengningsegenskaper

Trim - (Eng.) Hvordan skipet ligger i vannet, plassering av lasten. Se Styrlastighet

Trireme - Galei* med tre rekker årer

Trosse - Grovt tauverk, 3 eller 4-slått*, vanligvis 120 favner langt pr. kveil og over 1 1/4 tommes (33 mm) førlighet*. Brukes til fortøyning, sleping, ankertrosser osv

Trosseslått - Tauverk som er slått til grovt tau med 3 eller 4 kordeler*

Trutne - Tette ved å ligge i vann

Trønderbåt - Betegnelse på båter fra Trøndelagsfylkene, særlig båter fra Åfjord i Sør-Trøndelag. Finnes i samme varianter som nordlandsbåtene*. De største fembøringene*, lofotbåtene*, ble opptil 16 meter lange. De ble brukt på den lange og harde turen til Lofoten. Trønderbåtene har ikke nordlandsbåtens dristige fasong og har rettere stevner

Tsunami - (Jap.) Flodbølge, egentlig tsu-nami (havnebølge) på grunn av dens særlig ødeleggende virkning i havner. Forårsakes av forkastninger på havbunnen på grunn av jordskjelv og vulkanutbrudd. En slik forkastning blir ikke mer enn ti meter høy, og en tsunamiflodbølge blir tilsvarende høy. Se også Megatsunami, Monsterbølge, Freak wave og White squall

Tumblehome - (Eng.) Innfallen overbords, skutesidens innfallende krumning fra vannlinjen opp mot dekkshøyde

Tusenben - En lask*

Tuten - Doen om bord. Se også Apoteket og Siri

Tverrdriver - Båt som ikke lystrer roret og driver sideveis

Tvers, tverrskips - 90 grader på lengderetningen, rett vinkel på eller fra skipet

Tyfon - 1)Tropisk virvelvind 2) Sirene i fyr

Tygge drev - Slite på og presse ut drev* p.g.a. bevegelser mellom bordgangene

Tyngdepunkt - Et skips tyngdepunkt er tyngdepunktet for alt som er i det. Se Stabilitet

Tyrkerknop - Kunstferdig knop som egner seg både for praktisk bruk og pynt

Tyskendekk - Mellomdekk*, av tysk Zwischendeck

Tømmer - 1) Fellesbetegnelse for bjelke, emne av tømmerstokk 2) Klengenavn på tømmermannen

Tømmermann - “Guri”*, “fliseguri”*, "tømmer". Fagmann som har som oppgave å bearbeide og reparere treutstyret om bord. Har også som oppgave å peile* skipsbunnen for vann, og holde tilsyn med ferskvannsbeholdningen. Kan også ha som oppgave å betjene ankerspillet*. “Fliseguri” er dagmann*

Tønne - Gammel lasteenhet som i århundrenes løp har variert etter type last

Tørn - Runde, omgang, tur, sving

Tørne - Snu, vende

Tørne imot - Støte på

Tørne inn/ut - Legge seg, stå opp

Tørne til - Gå til vakt

Tørrdokk - Se Dokk

Tørt skip - Et skip sies å være tørt når det tar lite vann over seg. Se Vått skip