Y - Som lydsignal ( _ . _ _ ), uttales i radio som “Yankee”. Signalet Y betyr “Jeg driver for ankeret”

Yacht - (Hol, Eng.)Lystseilfartøy, som regel bermudarigget*. Opprinnelig betegnelse på en hollandsk gaffelrigget skutetype som utviklet seg til senere tiders jakt*

Yankee clipper - (Eng.) Amerikanskbygget klipper

Yawl - (Eng.) Liten tomaster. Ligner galeas*/ketch*, men akterste mast, papegøyemasten, er mindre og plassert aktenfor rorstammen*

Ytre - Det ytterste av enheter det er flere enn én av, som ytre klyver*

Ytterhud - Skrogets kledning av bord eller plater utenbords

Ytterlik - Det ytterste liket*, sideliket*, på et leseil*
*
Ytterred - En åpen red* utenfor en havn hvor skip kan ligge for anker midlertidig