Da mer økonomiske jern- og stålskuter (og dampskip) dukket opp, ble de utkonkurrert i løpet av noen tiår, men historiene om de berømte klipperne og bedriftene deres har levd til denne dag.

Men se, sannelig begynner de å oppstå igjen. Her er bilder av de to nye stålklipperne Stad Amsterdam og Cisne Branco, bygget i Amsterdam helt på slutten av forrige årtusen, i 1999, 130 år etter at den berømte skotskbygde Cutty Sark ble sjøsatt. Begge er bygget etter modell av de originale klipperne, og eksteriørmessig ligner de meget på de gamle, selv om de naturligvis tilfredsstiller våre dagers krav til sikkerhet og bekvemmelighet.


"Stad Amsterdam", 1999. Bygget i Amsterdam som skole- og charterskute. Sterkt inspirert av klippertidens skuter.


Fullrigger "Cisne Branco", Brasil. ("Den hvite svane"). Skoleskipet for den brasilianske marinen. Bygget i Amsterdam 1999 etter mønster av klipperene fra de gode, gamle dager. Foto av Vidar Lund 28.08.2009 da skuta besøkte Oslo.

Den brasilianske marinens Cisne Branco, Hvite Svane, var på besøk i Oslo i slutten av august 2009, og jeg fikk knipset noen bilder av denne skjønnheten. Slike skuter kan være kjekke å ty til når verdens oljeressurser tar slutt om relativt få år.


Foto av Vidar Lund 28.08.2009 da skuta besøkte Oslo.

oooOOOooo

Om riggen. Fullriggere med delte mersseil og enkle bramseil på fokke- og stormast, enkle mers- og bramseil på kryssmasten, røyler på alle mastene, skyseil på stormasten. Normal oppsetning med stagseil og mesan. Med andre ord, skikkelig klipperrigg. Seilareal 2200 kvm.

Skuteposten