Også i år fant høytideligheten sted i strålende vårvær, og med minesveiperen ”Alta” rett utenfor Bygdøynes. Arrangementet ble ledet av direktør Knut M. Nygaard ved Norsk Maritimt Museum. Årets hovedtaler var Eilert Munch Lund, regissør av filmen "Krigsseilerne - med æren i behold". Hans omsvøpsløse beskrivelse av det norske samfunns behandling av krigsseilerne etter krigen falt i god jord hos publikum.

Som vanlig var Det norske Sjømannskor et viktig innslag, både unde seremonien ute og under det uformelle samværet i i Norsk Maritimt Museums lokaler etterpå.


Enkene som legger blomster på monumentet er et fast og gripende innslag i minnehøytideligheten på Bygdøynes.


Museumsdirektør Knut M. Nygård ledet arrangementet.


Hovedtaler Eilert Munch Lund levnet ikke norske myndigheter mye ære for deres behandling av krigsseilerne.
Et bidrag til blomsterprakten

Et bidrag til blomsterprakten

Skuteposten