Disse sidene er innledning til boken NORSKE SEILSKUTER, som er skrevet av tidligere æresmedlem i Christiania Seilskuteklubb, Fred A. Fredhøy, og gitt ut på Fredhøys Forlag AS. Forlaget eksisterer ikke lenger. Norske seilskuter, samles i Skutegalleriet.Boken NORSKE SEILSKUTER er tilegnet mennene fra de hvite seils dager, de som skapte glansen om Norge som sjøfartsnasjon.

Skuteposten