Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende ressurser. Det finnes i dag ingen oppdatert samlet norsk terminologi, og det har vist seg å være et stort behov for dette fra flere fagmiljøer. Vår klubb har fått en henvendelse om å bidra til dette prosjektet ved å stille til disposisjon den Maritim Ordbok som er lagt ut på vår hjemmeside. Det stiller vi oss naturligvis positive til, og vi er svært glad over å kunne bidra til dette viktige prosjektet.

Skuteposten