Ole Siem gjengitt av Vidar Lund

HVORDAN EN ELEV AV SJØKRIGSSKOLENS ØVERSTE AVDELING OPPLEVET 1905. KOMMANDØRKAPTEIN
OLE SIEMS BERETNING.

Senere kommandørkaptein Ole Siem (1882-1979) var 23 år gammel og kadett i Horten da det så ut til å gå mot krig med Sverige i 1905. Dette er hans beretning om situasjonen slik han opplevde den. Det er nokså sjeldent med beretninger om så alvorlige, muligens skjebnesvangre situasjoner for nasjonen sett nedenfra. Som regel skrives historien av historikere, politikere og høyere, gjerne eldre og pensjonerte offiserer, som ofte ikke er i en så utsatt situasjon. Her hører vi fra en ung kadett som bare har som oppgave å adlyde ordre fra sine foresatte om å måtte gå ut i krigen, men likevel kan tenke selv og gjøre sine egne vurderinger.

Av: Vidar Lund


Søndre Kaholmen med Oscarsborg festning. Festningsvollen ble anlagt av straffanger. Hovedbatteriet er
sydvendt med fire store Krupp-kanoner, og østre løp er dekket av tre Armstrong-kanoner.

Hei!


Jeg skulle ta noen bilder og skrive litt om hvordan jeg hadde hatt det fra seilasen som Christiania Seilskuteklubb betalte.

Christiania Seilskuteklubb bevilget kr. 30.000,- til ungdommer under årets Tall Ships Races.
3 ungdommer seilte som medseilere ombord på Fullriggeren Christian Radich.
2 ungdommer seilte som medseilere ombord på Fullriggeren Sørlandet.
 

Av: Vidar Lund

24. september 1920 seilte fullriggeren Stella fra Newport News i Virginia lastet med 2.995 tonn kull for Gøteborg. Da hun hadde passert Newfoundlandsbankene ble det besluttet at kursen skulle settes nordenom Skottland i stedet for gjennom Den engelske kanal.

29. oktober fikk de norskekysten i sikte, og kom etter hvert ut for hardt vær. Skipet fikk en skade på roret, og kaptein Knud Andreas Knudsen bestemte seg for å søke ly i nærmeste havn. Grip fyr ble observert, losflagg ble heist i fortoppen og signalflagg under gaffelen. Losbåten kom ut fra Grip og satte los om bord.

Skuteposten