Vår samarbeidspartner, Norwegian Sail Training Association (NSTA), har fått henvendelse fra Sail Training International (STI), hvor STI anmoder om hjelp til å selge den engelske briggen "Prince William".

Riksantikvaren har i brev av 7.2.08 gitt beskjed om at det er bevilget kr 900.000,- til reparasjoner og vedlikehold i inneværende år. Dermed er finansieringskabalen langt på vei på plass. Veteranskibsrederiet (VSR) har kunnet bekrefte overfor Sjøfartsmuseet at våre planer for seilas med skoleklasser i sesongen 2008 vil realiseres.

Seilkutteren `Boy Leslie` fra Arendal fikk Seilskuteprisen 2005.

PRESSEMELDING


Seilskuteprisen 2007

Seilskuteprisen deles ut hvert annet år av Christiania Seilskuteklubb. Prisen er på 50.000 kroner og går i 2007 til
Stiftelsen Losskøytta Frithjof II, Larvik.

Skuteposten