The Tall Ships Races 2014.

April 2014 ble det inngått et samarbeid mellom Christiania Seilskuteklubb og Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet under navnet, «Den gode sommeropplevelsen». Hensikten med prosjektet er å gjøre det mulig for ungdommer under 18 år, å delta på lengre seiltreningstokt. Erfaring og forskning viser at man oppnår en svært positiv effekt hos unge mennesker ved å la dem delta på seiltreningstokt med en varighet på over 7 dager. De positive effektene omfatter blant annet bedre selvtillit og evne til å samarbeide i team med andre mennesker over tid under uvante og skiftende forutsetninger. Den gode sommeropplevelsen 2014 tok utgangspunkt i et 21 dagers tokt med Fullriggeren Sørlandet. Det er første gang prosjektet gjennomføres.

Fra Ole Naumann i Sarpsborg har klubben mottatt opplysninger om et nytt opplag av et virkelig klassisk verk om seilskuter, og vi har også hatt anledning til å studere det som er 6. opplag av Jens Kusk Jensens verk Haandbog i Praktisk Sømandsskab, som ble utgitt i 1901.

Hei Sven

Dette er Audun fra skoleskipet Dyrafjeld.

Redegjørelse for bruk av midler i forbindelse med tildeling av Seilskuteprisen fra Christiania Seilskuteklubb 2013.

Skoleskipet Dyrafjeld fikk tildelt Seilskuteprisen 2013, her følger en kort redegjørelse for hva midlene ble brukt til.

Av Vidar Lund

Slaget ved Kapp Trafalgar ikke langt fra Cadiz i Spania 21. oktober 1805, er antakelig det mest kjente av alle sjøslag, i alle fall i vår del av verden. Og det mest kjente skipet som deltok var viseadmiral Horatio Nelsons skip, tredekkeren Victory på 100 kanoner, ikke minst fordi det ligger bevart i Portsmouth havn, restaurert tilbake til utseendet i 1805.

Skuteposten