Les mer om dette på:

http://www.nrk.no/ostfold/jelse-skal-settes-i-stand-1.11424304

 

Av Vidar Lund

Et regalskip er ikke et kongeskip slik vi forstår det i våre dager. Det er et skip som får navn etter kron- eller riksregaliene, det vil si symboler som krone, septer, rikseple, sverd og andre pontifikalier kongemakten bruker for å demonstrere sin makt og verdighet.Det best kjente av dem, Vasa, har fått navnet sitt skrevet på forskjellig vis i årenes løp, Wasa, Wasan, Vasen,osv. De andre regalskipene som er nevnt nedenfor, Kronan/Cronan, Svärdet og Riksäpplet har navnet sitt i bestemt form, og det korrekte for Vasas vedkommende vil derfor være Vasan. I årene etter funnet og hevningen ble skipet kalt Wasa, slik som Björn Landström gjør i sitt store verk fra 1961, Skäppet. Senere kom han til at det korrekte måtte være Vasan ut fra ovennevnte argumentasjon, og han bruker det i sin meget utførlige bok om Regalskäppet Vasan fra 1980. Det virker logisk.

Disse sidene er innledning til boken NORSKE SEILSKUTER, som er skrevet av tidligere æresmedlem i Christiania Seilskuteklubb, Fred A. Fredhøy, og gitt ut på Fredhøys Forlag AS. Forlaget eksisterer ikke lenger. Norske seilskuter, samles i Skutegalleriet.Boken NORSKE SEILSKUTER er tilegnet mennene fra de hvite seils dager, de som skapte glansen om Norge som sjøfartsnasjon.

Det er på trappene et prosjekt som har til formål å utarbeide en fritt tilgjengelig database over norsk terminologi innen maritim sektor, og trykte ordbøker for bl. a. skipsfart, fiske, havbruk mv, dvs virksomheter der Norge er verdensledende og som skaffer landet store inntekter og tusenvis av arbeidsplasser.

Et 200-års minne

Av: Vidar Lund

"DensørgeligsteBegivenhed under hele Krigen var Fregatten Najadens Ødelæggelse i Lyngøers Havn den 6te Juli 1812."

 

I løpet av Napoleonskrigene var Danmark-Norge nærmest blitt påtvunget en allianse med Frankrike, og fra 1807 var Norge gjenstand for en intens blokade fra britisk side, noe Henrik Ibsen levendegjør i diktet om Terje Vigen. Britiske orlogsmenn krysset utenfor kysten for å hindreog og blokkere innførsel av livsviktige varer. Danmark mistet verdifulle naturressurser fra Norge, mens Norge var avhengig av korn og andre matvarer fra Danmark. Landet var truet av hungersnød.


200 år senere, skal Skonnerten "Svanen" som mottok Seilskuteprisen 2011 av Christiana Seilskuteklubb, spille "Najaden" i slaget i Lynør, 6. juli 2012.


Slik begynner beskrivelsen av slaget i Lyngør i "Fra Krigens Tid" av N.A. Larsen (Christiania 1878).

Skuteposten