Artikkelforfatteren Ants Lepson er en av våre dyktiske marinemalere, og en av våre mest erfarne seilskuteskippere. Han har vært skipper på de fleste av våre seilskuter, med unntak av Christian Radich. Han har også vært skipper på Skibladner.

VSR - Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S Oversikt over gjennomførte tokt i 2010 og mottatte bestillinger for 2011 pr 25.sept 2010: Skonnerten ”Svanen”

From the author of this article to Christiania Seilskuteklubb.

Concept to Creation

Ismay, having bought the White Star Line at 30 years of age, created both ships and a company large enough to conceive the Titanic. Upon reflection then, to have produced Dawpool earlier will not come as a surprise. Thomas Henry Ismay and a William Imrie learnt their skills in ship management from the old firm of Imrie, Tomlinson & Co. The first vessel owned by Ismay albeit partly, was the brigantine Angelita from which time he went on to operate a small fleet of vessels but the turning point really came when in 1868 he formed his T.H.Ismay & Co, bought the house-flag of Pilkington and Wilson’s White Star Line for £1,000, brought William into his partnership and both never looked back. During their journey into ship ownership, Ismay and Imrie both made personal friends of Edward James Harland and Hamburg-born Gustav Wilhelm Wolff both of whom had established their ship-building company at Queen’s Island, Belfast. It was to these gentlemen that Ismay & Imrie Co turned to build their Dawpool.


I søknad fra Stiftelsen Losskøyta Frithjof II, har Christiania Seilskuteklubb på tampen av året 2010, bevilget kr. 19.000,- til Losskøyta Frithjof II.

Til Christiania Seilskuteklubb

Hei!
Her kommer en rapport fra Ishavsskuta Berntine. Vi har en meget aktiv sesong bak oss. Dette året har vi stort sett seilt i lokalmiljøet her i Tønsbergområdet.

Skuteposten