Vidar Lund

Det er ikke bare unge svenske arbeidstakere som har tatt turen over grensen til Norge de siste årene. Den lille fullriggeren Najaden har gjort det samme, og dermed har vi tre fullriggere i vår flåte på fire skværriggere. Den nyeste er samtidig den eldste. Najaden ble bygd i 1897, Sørlandet i 1927 og Christian Radich i 1937. Den fjerde skværriggeren er naturligvis barken Statsraad Lehmkuhl fra 1914.

Ole Siem gjengitt av Vidar Lund

HVORDAN EN ELEV AV SJØKRIGSSKOLENS ØVERSTE AVDELING OPPLEVET 1905. KOMMANDØRKAPTEIN
OLE SIEMS BERETNING.

Senere kommandørkaptein Ole Siem (1882-1979) var 23 år gammel og kadett i Horten da det så ut til å gå mot krig med Sverige i 1905. Dette er hans beretning om situasjonen slik han opplevde den. Det er nokså sjeldent med beretninger om så alvorlige, muligens skjebnesvangre situasjoner for nasjonen sett nedenfra. Som regel skrives historien av historikere, politikere og høyere, gjerne eldre og pensjonerte offiserer, som ofte ikke er i en så utsatt situasjon. Her hører vi fra en ung kadett som bare har som oppgave å adlyde ordre fra sine foresatte om å måtte gå ut i krigen, men likevel kan tenke selv og gjøre sine egne vurderinger.

Christiania Seilskuteklubb bevilget kr. 30.000,- til ungdommer under årets Tall Ships Races.
3 ungdommer seilte som medseilere ombord på Fullriggeren Christian Radich.
2 ungdommer seilte som medseilere ombord på Fullriggeren Sørlandet.
 

Av: Vidar Lund


Søndre Kaholmen med Oscarsborg festning. Festningsvollen ble anlagt av straffanger. Hovedbatteriet er
sydvendt med fire store Krupp-kanoner, og østre løp er dekket av tre Armstrong-kanoner.

Hei!


Jeg skulle ta noen bilder og skrive litt om hvordan jeg hadde hatt det fra seilasen som Christiania Seilskuteklubb betalte.

Skuteposten