Christiania Seilskuteklubb har til formål å søke bevart for etterslekten alt av interesse fra seilskutetiden, samt søke kontakt med og støtte seilskuter, foreninger og institusjoner med samme formål. Vår økonomiske støtte gis med preferanse for norske seilskuter som arbeider for barn og ungdom.