Det ble i 2012 bevilget kr. 7.400,- til “Svanen, Bevilget beløp, skal gå til innkjøp av et Furuno ekkolodd med svinger på. Dette er meget nyttig og bidrar til sikkerheten.

Tall Ship Races 2011
Christiania Seilskuteklubb har bevilget kr. 30.000,- som skal gå til ungdom som har søkt om deltagelse på Fullriggeren "Sørlandet", under årets Tall Ships Races.

Skonnerten "Svanen" Christiania Seilskuteklubb, har i 2011 bevilget kr. 8.000,- til Skonnerten "Svanen". Bevilget beløp, skal gå til innkjøp av førstehjelputstyr, nødraketter og utskifting av lys til redningsdrakter. Dette skal være på plass før "Svanen" legger ut på nye tokt med ungdom.

Seilskuteprisen 2011
Seilskuteprisen på kr. 50.000,- med diplom som Christiania Seilskuteklubb gir ut, gikk i 2011 til Skonnerten "Svanen".

I søknad fra Stiftelsen Losskøyta Frithjof II, har Christiania Seilskuteklubb på tampen av året 2010, bevilget kr. 19.000,- til Losskøyta Frithjof II. Beløpet skal dekke utgifter til ny 26 kvm stor fokk, som er tilbudt fra seilmaker. At den eksisterende fokk ikke lar seg reparere, betyr at Frithjof II er mye ute å seiler, også med barn og ungdom. Det setter vi stor pris på.

Vi ønsker Losskøyta Frithjof II, god seilas i årene som kommer.     
Christiania Seilskuteklubb har i mai 2010 bevilget kr 17.000,- til skoleskipet "Dyrafjeld", Sollerudstranda skole.  (2010)


Christiania Seilskuteklubb (CSK), har bevilget kr. 28 000,- til ungdom som søker om å delta i årets seilas, og som dermed vil få sitt ønske oppfylt, å få være medseiler ombord på Fullriggeren "Sørlandet", under årets Tall Ships' Races (TSR). Det vil bli to valgfrie tokt.  (2010)

Jakten 'Mathilde', Hardanger Fartøyvernsenter, fikk Seilskuteprisen på kr. 50.000,- i 2009. I tillegg til Seilskuteprisen, overrakte CSK en jubileumsgave på kr. 12 500,- som skal gå til fornyelser på 'Mathilde'.

Christiania Seilskuteklubb har i juni 2009 bevilget kr. 14.400,- til skoleskipet 'Dyrafjeld', Sollerudstranda skole. Beløpet skal dekke et tokt for 2 elever, alt inkludert. Toktet starter mandag 6. juli og varer til og med fredag 17. juli. At dette blir en fantastisk opplevelse og en fin seilas for alle på 'Dyrafjeld*, er vi ikke i tvil om. God seilas. (Juli 2009)

Tall Ships' Races 2009 - Østersjøen. Christiania Seilskuteklubb (CSK) har i januar 2009 bevilget kr 16.500 til ungdom som har søkt om å få være medseiler om bord på Fullriggeren 'Sørlandet', under årets Tall Ships' Races (TSR).
I rapport, som CSK tidligere år har mottatt fra ungdom som har vært medseilere, har det kun vært positive tilbakemeldinger. I Rapporter fra skutene, er det mer å lese om dette. Det vil snart foreligge mer info om TSR 2009 i Skuteposten.

Under Tall Ships' Races 2008, har Christiania Seilskuteklubb bevilget kr 15.000,- til ungdom, som dermed har fått sitt ønske oppfylt, å få være medseiler ombord på Fullriggeren 'Sørlandet'.

Christiania Seilskuteklubb har i mars 2008 bevilget kr 12.500 til Skonnerten 'Svanen', Oslo. Bevilget beløp skal gå til innkjøp av 5 'automatiske' redningsvester og 2 sikkerhetsseler til bruk ved arbeid i riggen. Christiania Seilskuteklubb har i januar 2008 bevilget kr 18.000 til skoleskipet jakta 'Dyrafjeld', Sollerudstranda skole. Beløpet skal dekke et ti dagers tokt for tre elever, alt inkludert. Toktet foregår i kommende sommerferieperiode.

Losskøyta 'Fritjof II' fra Larvik, fikk Seilskuteprisen på kr. 50.000,- i 2007.

Under Tall Ships' Races 2007 sponset CSK to medseilere på 'Sørlandet' med kr 30.000.

På styremøte i desember 2006, ble det bevilget kr 80.000 til følgende skuter.
- 'Svanen' Oslo kr. 15.000
- 'Frithjof II' Larvik kr. 25.000
- 'Mohawk 2' Oslo kr. 20.000
- 'Havnøy' Tønsberg kr. 20.000 

Seilskutter 'Boy Leslie' fra Arendal, fikk Seilskuteprisen på kr. 50.000,- i 2005.

I tillegg til enkeltbidrag, som det søkes om, deler vi ut en seilskutepris annnen hvert år.

Prisen er på kr. 50.000 og går til en seilskuteforening som har et særdeles aktivt år bak seg.