Det gjenstår fortsatt noen store jobber:
Montering av ny stråkjøl, montering av mesanmasten, driving av dekk og overhaling av stående rigg, men det meste av dette vil være fullført innen slutten av april. "Svanen" skal dokke på Sjursøya i ukene 12-14.Seilene, mastene og det andre utstyret ombord som er anskaffet gjennom midler gitt av Christiania Seilskuteklubb er i god stand og vil fortsatt gjøre tjeneste i mange år. Riktignok måtte vi ta ned mesanmasten og tørke og impregnere den grundig i vinter fordi den var blir gjennomtrukket av vann nedenfra. Men dette ble gjort i tide før det utviklet seg råte, så masten er fortsatt i førsteklasses stand. Til høsten må vi imidlertid skifte den gamle klyverbommen, men så skulle alle rundholt være i skjønneste orden.

Vi har faste bestilling for seilas med skoleklasser i 9 av sesongens ca18 uker, og to som fortsatt er reservert. Gledelig er det også at "Legatseilasen" gjenopptas. En dansk stiftelse finansierer et tokt på to uker for byungdom i juli. Men ukene 23, 26, 28, 33, 37 og 39 er fremdeles ledige for interesserte skoleklasser. Vi seiler gjerne med 9. og 10. klassetrinn fra videregående skole, og tar normalt med inntil 25-28 elever og to lærere/foreldrerepresentanter på hver tur som vanligvis varer 5 dager (mandag til fredag).

En av ideene vi ønsker å realisere er å bygge opp en gruppe personer som er interessert i å seile som frivillig mannskap ombord. Vi vet det fins mange som kunne tenke seg noe slikt, men det gjelder altså å finne dem. "Svanens Venneforening" støtter ideen. Sammen planlegger vi å la "Svanen" delta i Nordisk Seilas (en hyggelig skoleskipregatta i flere etapper) i Skagerak med start fra Læsø 30.juni og innkomst på Isegran, Fredrikstad den 9. juli. Til dette kunne vi tenke oss å invitere ungdom med noe seilererfaring og interesse for seilas med tradisjonelle seilfartøyer til å delta som mannskap/medseilere. Tanken var at dette mannskapet bare betaler for kosten i tiden det er ombord. Vi tror vi egentlig kan nå langt i retning av å få bygget opp en slik gruppe gjennom museets støtteforeninger; Venneforeningen, Svanens Venner, Christiania Seilskuteklubb, Seilskøyteklubben Colin Archer, Båtlaget Viken og Forbundet Kysten. Interessert kan henvende seg til meg.

Svanen er også invitert til å delta i en stor og interessant festival i Langesund helgen 6-8 juni, og vi vil gjerne at fartøyet seiler ned dit. Forutsetningen er at vi klarer å samle tilstrekkelig mannskap og medseilere/elever. Henvendelser kan rettes til meg eller til Åke Lindholm (tlf 91548323). Også denne turen kan vi gjøre meget billig for deltakerne.I løpet av høsten og vinteren har vi fått bidrag til "Svanen" fra mange kanter; Oslo Maritime Stiftelse, Nanki og Sigval Bergesens Almennyttige Stiftelse, Christiania Seilskuteklubb, Svanens Venner, Norsk Sjøfartsmuseums Venneforening, Oslo Sjømannsforenings Stiftelse, Ing Per Gjerdrum A/S, samt som nevnt Riksantikvaren, og vi har ennå ikke fått svar fra Oslo Kommune. Vi er meget takknemlige for all støtte og hjelp vi har mottatt. Med slik god støtte og gjennom Åke Lindholms og hans folks iherdige innsats ser situasjonen nå lys ut, og vi kommer til å seile med ungdom som normalt igjen til sommeren.

Thoralf Ulrik Qvale
Styreleder, Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S
Tlf 930 250 30

Skuteposten