Slik begynner historien om den lille seilskuta "Boy Leslie", bygd for å fiske, men historien sluttet ikke for denne skuta da dampen etter langt om lenge sendte de siste seiltrålerne i bøya omkring starten av den 2.verdenskrig. Mange av disse stolte skutene endte nemlig som vrak i gjørma da dampen kom. "Boy Leslie" kom til Norge som andrehånds tonnasje rett før krigen. Norske oppkjøpere kunne velge å vrake blant seiltrålere i de engelske havnene. De fikk med hjem gode og relativt nye fartøy til en meget rimelig pris. Her hjemme gikk "Boy Leslie" direkte inn i fraktefarten, maskin ble installert, styrhus bygd og under dekk ble det gjort klart til last som sement og steinmel i sekker. Nytt navn ble det også - "Ekstrand" etter hjemstedet til eieren. Som "Ekstrand" seilte så "Boy Leslie" i mange år opp og ned kysten med 120 tonn i rommet. Men ut på sytti tallet ble det tyngre og tyngre å drive disse små frakteskutene. Transporten gikk over på paller og det var "Ekstrand" ikke stor nok til å håndtere. Derfor ble der salg til en fyrvokter i Kristiansand som hadde planer om å skaffe seg en husbåt og bo om bord. Etter få år viste det seg at prosjektet ble for stort og "Ekstrand" ble kjøpt av en gruppe seilskute entusiaster i Arendal som ønsket en skute tilbake i denne engang så store seilskutehavnen. Foreningen S/K Boy Leslie, den gang partsrederiet Arendal. Har så hatt skuta i 30 år nå og har i denne perioden restaurert "Ekstrand" tilbake til en skikkelig seilende tråler etter originale tegninger av denne typen fartøy. Etter den store restaureringen på starten av 90 tallet ble det bestemt at skuta skulle få sitt gamle navn tilbake og i dag fremstår "Boy Leslie" som en av de best bevarte og mest vel restaurete "engelske kutterne", som fartøystypen kalles i Norge.I dag er bruken av "Boy Leslie" meget variert men det er stadig en vesentlig del av bruken som er rettet mot barn og unge. Av dette kan nevnes sjørøverturer for de minste, fisketurer for ungdom i regi av friluftsrådet, turer med speidergrupper og samarbeid med Risøya folkehøyskole. Vi deltar også på diverse kystkultur stevner og festivaler langs sørlandskysten. I september seiler vi til Danmark for å delta på regatta i Limfjorden. Der samles vært år ca 50-60 skuter som skal være tidligere bruksfartøy eller nyere bygd kopi av et bruksfartøy. Dette gir en variert samling skuter fra 3 mastede skonnerter til små skøyter.

Fremtiden er minst like viktig som historien. Å sikre "Boy Leslie" fremtid er hovedoppgaven til foreningen. Og her arbeides det på flere plan. Det viktigste er selvsagt selve skuta, innsamling av penger til vedlikehold og nyanskaffelser er en evig kamp. Her har vi i år kommet godt ut med totalt 1.1 mill i tilskudd hvorav 980.000 kommer fra riksantikvaren som går til skifting av skandekket til vinteren. Detter arbeidet vil bli gjort på Moen båtbyggeri i Risør. Utover dette er en avhovedutfordringene å drive det daglige vedlikeholdet. Ideelt sett burde det på et fartøy av "Boy Leslie" størrelse vært en fast stilling året rundt, men så langt strekker ikke pengene. Derfor gjøres dette på dugnad med er tilfredsstillende resultat, men arbeide fordeles på en liten gjeng som legger ned mange timer, så mange at vi ikke tørr å telle.

En annen utfordring er å skaffe nye medlemmer/mannskap. Her er det viktig å få inn den yngre generasjonen. Så det ikke blir forgubbing i mannskapet. Vi har også lykkes bra her og har støttet enkelte ungdom som vi har tro på, med kursavgifter slik at de kan få den nødvendige sertifiseringen til å seile om bord (Sjøfartsdirektoratets krav). Et svært viktig moment er her også å videreføre kunnskapen om håndtering av slike fartøy under seil.

Samarbeidet med Christiania Seilskuteklubb
Foreningen S/K "Boy Leslie", er svært glad for samarbeidet med Christiania Seilskuteklubb. Og vi var svært glade og stolte da vi ble tildelt seilskuteprisen i 2005. Vi ser på tildelingen som et kvalitets stempel på vårt arbeid. Pengene som fulgte prisen, kom godt med i arbeidet med å vedlikeholde "Boy Leslie". At det finnes en slik klubb som aktivt støtter seilskuter er ganske unik, jeg har vært i kontakt med eiere av liknende fartøy (seil trålere) i England som forteller om helt andre forhold for støtte og tilskudd til å drive sine båter. Vi håper at vi også i fremtiden kan gjensidig nyte god samarbeidet med klubben mot vårt felles mål, å bevare minnene fra den tiden da skutene var av tre og matrosene av stål.Om seiltrålerne
I innledningen bruker jeg ordet fantastisk for å beskrive seiltrålernes egenskaper, det gjør jeg fordi at du skal lete lenge etter skuter i "Boy Leslie"s størrelses som kan måle seg med trålernes sjødyktighet, styrke og fart. Loggen viser gjerne godt over 10 knop under gunstige forhold. Det slanke skroget som gir farten begrenser selvfølgelig lasteevne, men dette var ikke et problem da fangsten begrenset seg selv i størrelse da den jo skulle leveres fersk. For å få gode sjøegenskaper er dyptgående på seiltrålerne stort, hele 3,2 meter, det er mye for et 80 fots båt og kan til tider være til bekymring rundt i forskjellige havnen. Vi håper i fremtiden å kunne seile "Boy Leslie" tilbake til sine gamle fiskerihavner i England, å vise at vi tar godt vare på dette fartøyet som er historisk viktig på begge sider av Nordsjøen.

Med vennlig hilsen
Bjørn Abrahamsen

Skuteposten