Ta rev i seilene
Utrykket stamme fra seilskutetiden. Hvis man gikk for fulle seil og været ble dårlig, måtte man opp i riggen og minske seilføringen. Da bandt man opp seilene nedenfra slik at arealet på seilet ble mindre. På sjømannsspråket ble det kalt å ta rev i seilene, eller reve seilene. Uttrykket blir ofte brukt i overført betydning, og da vanligvis i betydningen å ta det litt rolig med ting som er iferd med å komme ut av kontroll.