Etter lang tids landligge, pga omfattende restaurering er nå `Svanen` i gang med sine ungdomstokt igjen. Det er 9. klassinger fra Ris skole som har deltatt på første toktet som foregikk i tidsrommet 10-13 juni. På turen tilbake til Oslo ble de møtt av hele Færderseilas flåten. Mandag 16. juni seiler `Svanen` ut med en 9. klasse fra Kirkebygden Skole fra Våler i Østfold. Christiania Seilskuteklubb ønsker `Svanen`, dens mannskap og medseilere god bør og lykke til med sesongen 2008.

Skuteposten