Stiftelsen Havnøy har i 2008 solgt Ishavsskuta `Havnøy`. Den 118 år gamle verneverdige Ishavsskuta har siden slutten av 1970 – tallet vært eid og driftet av Havnøy- stiftelsen. Evne til framtidig ivaretakelse av skutas antikvariske verdi samt bruksverdi ble vektlagt. Det ble en ny stiftelse som overtok skuta, Stiftelsen Berntine. Berntine var skutas opprinnelige navn, og ved dåp den 30.september 2008 fikk Ishavsskuta `Berntine` sitt opprinnelige navn tilbake. Skutas hjemmehavn er Tønsberg. Christiania Seilskuteklubb takker Stiftelsen Havnøy/Ishavsskuta `Havnøy`for et godt samarbeide i mange år. Samtidig ønsker vi Stiftelsen Berntine/Ishavsskuta `Berntine` en god seilas i årene som kommer.

CSK 2008

Skuteposten