Av Vidar Lund

I sjøfartslandet Norge er kunsten å bygge seilskuter på flaske blitt holdt i hevd uavbrutt, selv om den kommersielle seilskute- farten er over forlengst. Men de gamle som kunne dette lærte ugjerne bort kunsten sin, de ruget over yrkeshemmeligheten sin i den grad at kunsten var i ferd med å dø ut. Men utover i 1960-årene fikk interessen for tradisjonelle kunsthåndverk og ferdigheter en kraftig renessanse. Dette nøt også flaskeskute- byggingen godt av.

I Norge kom første organiserte opplæring i gang høsten 1972, da Oslo AOF fikk den 70-årige Håkon Sørum til å lede kvelds- kurs. Han hadde vært sjømann, og hadde seilt på den store finske firemastede barken Olivebank i 1920-årene. Der lærte han kunsten av en tømmermann fra Fredrikstad. Håkon inn- prentet elevene å være nøyaktige og lage smekre og naturtro skuter. Siden den tid har det foregått opplæring mange steder i landet, blant annet har Norsk Sjøfartsmuseum drevet kurs i mange år med blant andre Vidar Lund og Bernhard Thams som instruktører.

Denne nye interessen er ikke særegen for Norge, og norske skutebyggere har hatt kontakt med kolleger i mange land over hele verden, og to ganger er det blitt arrangert "verdens- utstilling" i Osaka i Japan med stor norsk deltakelse. I mange land er det flaskeskuteforeninger med mange interesserte og dyktige medlemmer, den norske heter Flaskeskuteforeningen av 1978.

Hvor innviklet er så denne kunsten? Ikke så vanskelig som det kan virke? Men det er lett å si for den som kan det. Nå kommer en kort innføring. Det er en fordel å ha utarbeidet gode arbeids- tegninger. Etter å ha funnet en passende klar flaske må man lage en skute som passer til å sjøsette gjennom tuten, og inn på sjøen, som egentlig består av farget kitt eller annet passende materiale. Hele skuta med alle detaljer forarbeides utenfor flaska. Mastene må helt opplagt kunne legges ned før sjøsettingen, og reises opp når skuta sitter godt i sjøen. Dette skjer med riggtrådene, som må kunne løpe fritt gjennom master og skrog. Når alt er ship shape, og seil, master og rundholter står perfekt, limes tauverket fast med tynt lim eller lakk. Disse riggtrådene skjæres deretter over med passende skjæreredskap. Det aller meste av redskaper nå nødvendigvis være hjemmelaget, utstyr for dette er ikke hyllevare.

Det finnes forøvrig lærebøker som viser hvordan dette utføres, hvis det ikke arrangeres et kurs i nærområdet, eller man er så heldig å ha en gammel sjøulk i nabolaget!

Bildene viser flaskeskuter av forskjellig type og årgang, og nasjonalitet. Kvaliteten varierer, men det er ingen overdrivelse å hevde at de norske gjenomgående er av høy kvalitet. Det skyldes nok at svært mange norske familier har hatt nær tilknytning til sjø og skipsfart, og at mange føler dette meget sterkt den dag i dag. Dette gjenspeiler seg i kvaliteten på de skutemodellene som bygges, både i og utenfor flaske.Japansk tradisjonelt skip av Jugo Okaka, Osaka, JapanSkonnertgbrigg "Leon" av Porsgrunn. Konstruert av Colin Archer. Laget av Vidar LundBark med fyrtårn. Ukjent mester


7 mastet skonnert "Ths. W. Lawson". Bygget av Åge Risto
Fembøring foran Torghatten. Laget av Kirsten Gundersen
Ufullendt fullrigger. Bygget av Hans Brun
Bark, laget av Ivar Lunde
"Nippno Maru". Bygget av Jugo Okada, Osaka, JapanBark med sørlandsby. Bygget av dypvannseileren Nils Johsen ca. 1888 - 90
Skonnert. Bygget av dr. med. R. Klappert, TysklandKlipper og liten damper. Bygget av Vidar Lund, okt. 1977


Et Seremonelt skip. Bygget av Jugo Okada, Osaka, Japan
Klipper. Bygget av Vidar Lund, okt. 1977


Klipper. Bygget av Vidar Lund, okt. 1977

5 - m. Skonnertskip `Forest Dream` av Strømstad. Sveriges største treskute bygget i
1919. Modellen bygget sommeren 1988 av Vidar Lund ombord i M/K `Norodd`. Gitt i gave til Strømstads Museum

4 -m. Bark `Steinsund`, bygget av Vidar Lund okt. 1978


4-mastet bark "Steinsund". Bygget av Vidar Lund, okt. 1978


Polarjakta "Gjøa". Bygget av Vidar Lund, des. 1980

Polarjakta "Gjøa". Bygget av Vidar Lund, des. 1980

6-mastet skonnert "Elanor A. Percy". Bygget av Vidar Lund, des. 1991

Slupp "Restaurationen", 1825. Bygget av Vidar Lund, des. 1993


Slupp "Restaurationen", 1825. Bygget av Vidar Lund, des. 1993

Baltimoreklipper. Bygget av Vidar Lund, mars 1984.


6-m. skonnert Eleanor A. Percy", Bygget av Vidar Lund, des. 1991.

Baltimoreklipper. Bygget av Vidar Lund, mars 1984.