Fullrigger

Fullriggeren har bare skværriggede master. En fullrigger kan ha tre, fire eller fem master. Når en fullrigger har fire eller fem master, kalles den aktre masten jiggermast. Den tredje masten kalles kryssmast.

Bark
En bark kan ha både tre, fire og fem master. Det som gjør at den bærer barknavnet, er at den akterste mast er gaffelrigget og kalles mesanmast. De forreste mastene er skværriggede.

Brigg
En brigg har to fullriggete master, dvs med råseil på begge mastene.

Skonnert
Skonnerten hadde opprinnelig to master. Det ble også bygd skip av denne typen med opptil syv master. Den rendyrkede skonnerten var slettopperen som ikke førte råseil, kun gaffelseil og stagseil. Flere andre skonnerttyper med blandingsrigg ble rigget om fra råseil til kun gaffelseil, da dette var lettere å håntere.

Skonnertbrigg
En skonnertbrigg eller en briggantin har to master. Forreste mast fullrigget, fokkemasten, og den akterste gaffelrigget, stormasten.

Skonnertskip
Et skonnertskip eller en barkantin har tre master. Den forreste skværrigget og gaffelrigg på de andre. De største hadde seks master.

Kutter
Kutter er et mindre seilskip, av engelsk opprinnelse, med èn mast. Hovedseilene er gaffelseil og toppseil. Dessuten har den tre forseil: Fokk, klyver og jager. Det ble utviklet egne, norske kuttertyper: Hardangerkutteren og Mørekutteren.

Jakt
Jakt er en bred, liten og hurtigseilende skute med en mast. En jakt har gaffelrigg med gaffelstorseil og toppseil. Den hadde også som oftest et råseil med råa om lag ved gaffelkloa. Over råseilet kunne jakta føre et rå-toppseil. Den har også to eller tre forseil fokk, klyver og evnt. jager.

Galeas
En galeas er et skonnertrigget fartøy med to master, der den akterste masten er mindre enn den forreste. Den fører også tre forseil.