Råseil
Vi har brukt uttrykket råseil for skværriggen. Et råseil er jo egentlig det som en alminnelig jakt har til hjelp under lens, hvor seilet er festet til en rå/bom, men metoden er stort sett den samme. Råseilet står på tvers av skroget.

Forseil
Forseil er en felles betegnelse for trekantede stagseil som settes på forstagene mellom fokkemasten og baugsprydet. På store seilskuter med fire forseil er betegnelsene fra fokkemast til klyverbom følgende: Forre stengestagseil, indre klyver, ytre klyver og jager. Diverse stagseil bl.a. kryss røyl-stagseil og store røyl-stagseil, har navn etter de rærne de hører til.


Fullriggeren Siam for fulle seil (Maleri). Bygget i Vegesack i 1889.