Ekvator er en tenkt linje rundt en planet midtveis mellom polene der overflaten er parallell med planetenes rotasjonsakse. Ekvator deler planetens overflate inn i den nordlige halvkule og den sørlige halvkule. Breddegraden ved ekvator er 0 per definisjon. Jordens ekvator er omtrent 40 047 km lang. Ved ekvator står solen i zenit 2 ganger i året.Ekvator sett fra den nordlige halvkule