Issued by the Norwegian Association of cooperating seamen`s and master mariners` societies and the Norwegian Cape Hornes.

Minnemedalje, som Christiania Seilskuteklubb mottok av Cape Horn Club Norway, i forbindelse med, THE XXXVIII WORLD CONGRESS OF CAPE HORNES, som fant sted i Oslo 17-20 mai 1982.

Konvolutt, frimerke og stempel, i forbindelse med Word Congress of Cape Horners, som fant sted i Oslo, 17-20 mai 1982. Frimerke: Kong Haakon VII går i land som nyvalgt konge av Norge. Utgivelsesdato 03.05.1982. Navn på frimerke: Europa XIV.