A - Som lydsignal (. _ ), uttales i radio som “Alfa”. Signalet A betyr “Jeg holder på med fartsprøver”, også “Jeg har dykker nede”

A. B. - (Eng.) Able Seaman , matros*, fullbefaren sjømann

Abandonere - Forlate et skip i havsnød

Admiral - Sjef for hele marinen. Kommanderende offiser i en eskadre* eller flåte*. Det er tre grader, admiral, viseadmiral* og kontreadmiral*

Admiralitet - Marinens øverste styringsorgan

Admiralsflagg - Kjennemerket til en admiral*.

Admiralsflagget føres på stortoppen*, vise-admiralsflagget på fortoppen* og kontre-admiralens på krysstoppen* på det skipet vedkommende er om bord i

Admiralskip - Det skipet som fører admiralens flagg

Advance note - (Eng.) Anvisning på forskudd på hyre*. Se også Den døde hesten

Affutasje - Underlag for kanon. Det samme som lavett, rappert

A.I.C.H. - (Fra.) Forkortelse for Amicale Internationale des Capitaine au long cours Cap Hornier, Den internasjonale Kapp Horner-klubben. En sammenslutning stiftet i St. Malo i Frankrike i 1937, der Amicalen har sitt hovedsete, for å bevare minnene om dem som har passert Kapp Horn* i et handelsfartøy under seil uten framdriftsmaskineri. Den norske seksjonen ble stiftet i 1964. Det holdes årlige kongresser som arrangeres av de nasjonale seksjoner etter tur. I 1984 ble kongressen holdt i Oslo. Den norske seksjonen ble nedlagt i 1996. En norsk etterkommerklubb, Cape Horn Club Norway, ble deretter stiftet for å holde minner og tradisjoner i hevd og føre arbeidet videre

Akter - Betegnelse for alt som har med skipets eller andre detaljers bakerste del å gjøre (akterut, aktenfor, aktenom, akterlik osv)

Akterdekk - Den akterste delen av dekket, gjerne oppbygd. Se Halvdekk, Kvarterdekk, Poop, Skansedekk

Aktergaster - De av mannskapet som har stasjon på akterdekket under manøvrer

Akterhaler- Et tau til å hale akterover med

Akterhånd - Å være i akterhånd er å stå bak i rekka ved haling i tauverk. Se Forhånd

Akterkastell - Opprinnelig en oppbygning akterut til bruk som kampplattform. Utviklet seg til senere dagers poop*. Se også Forkastell

Akterlik - Det akterste liket* på et gaffelseil*

Akterskip - Den bakerste del av skipet

Akterskott - Plassen , tofta*, helt akter i en båt*

Akterspeil - Flat akterende. Se Plattgattet

Akterstevn - Loddrettstående konstruksjon av tømmer eller jern/stålplater som er festet til kjølen og som bordganger og plater er festet til. Danner den skarpe avslutningen av skroget under hekken*. Rorbeslagene er festet til akterstevnen

Akterut - Bakenfor skipet

Akterutseilt - Det å ikke ha rukket om bord før skipets avgang

Albatross - Verdens største sjøfugl. Det finnes tretten arter, alle på den sørlige halvkule. Kan ha et vingespenn på 3,5 m og veie 8-10 kg. Albatrossen er symbol for A.I.C.H.* og Cape Horn Club Norway*. Se også Kappdue og Mollyhawk

Alen - Lengdemål, 0,625 m. Se også Båtalen

Allerop, al´rop - Fra eng. old rope, gammelt tauverk, ble gjerne tatt vare på og brukt til alskens nødvendige oppgaver

Amfitrite - Havguden Poseidons* dronning i gresk mytologi

Amning - Det samme som dypgående*

Amningsmerker, -tall - Tall som angir dypgående i fot* slått inn i eller påmalt for- og akterskip. Se også Fotmerker

Anduve - Å komme i sikte av land

Andøve - Holde seg i samme posisjon ved å manøvrere med årer eller motor

Anhold - Å legge noen tørn* rundt f. eks en puller* for å hindre at et tau løper ut

Anker - 1) Svær “krok” av jern som holder skipet fast til bunnen ved ankerliggende. Seilskuter har tradisjonelt hatt stokkanker*, men fra begynnelsen av 1900-tallet ble det også i begrenset utstrekning brukt moderne stokkeløse patentanker*. Se også Varpanker 2) Liten tønne, kagge

Ankerasje - Det samme som ankerplass*

Ankerbunn - Bunn som kan brukes til oppankring. Den kan være god eller dårlig

Ankerdavit - Davit* på bakken* med kraftig talje som brukes til å hive ankeret om bord med. Se Ankerkran

Ankerforing - Planker som er spikret på bordgangen under kranbjelkene* for å føre ankeret når det slippes

Ankerkjetting - Kjetting med stolper i løkkene som hindrer at de skal klappe sammen under sterkt trekk

Ankerklyss - Åpninger på hver side av baugen* der ankerkjettingen* løper ut

Ankerkran - 1) Har samme funksjon som ankerdavit* men er utformet med kranstamme og arm 2) En lekter* med løftekran som brukes ved skipsverft til transport og oppløfting av ankere og andre svære gjenstander

Ankerlanterne - Hvit rundtlysende lanterne som skal henges i fokkestaget* ved ankerliggende

Ankerligger - Et skip som ligger for anker

Ankerplass - Sted hvor forholdene er slik at skip kan ligge til ankers, den kan være mer eller mindre god

Ankerskift - En vaktstyrke på fire mann som går én time ankervakt* hver

Ankerspill - Kraftig spill* på bakk/fordekk for hiving* av anker*

Ankervakt - Den mannskapsstyrken som går vakt når skipet ligger til ankers. Se Ankerskift

Ankomme - Komme til et sted

Ankre, ankre opp - Kaste anker

Anløpe - Gå for kortere tid innom en havn som ikke er det endelige bestemmelsessted

Ansette - Å hale stående gods* stivt* ved hjelp av taljer*

Apen - Et gaffelseil* i akterkant av stortoppens* undermast*, gjerne uten bom*. På svensk er apan det samme som mesanstagseil*. Se også Spencergaffel

Apoteket - Doen om bord, se også Tuten og Siri

Apprentice, ´prentice - (Eng.) Befalselev, offisersaspirant i handelsflåten

Aptering - Installasjoner og utstyr om bord, den indre bygning

Arbeide i sjøen - Stampe* og slingre* i sjøgang

Arbeidende part - Den delen av et tau som brukes under arbeid med tauet. Se også Fasteparten og Halende part

Archer, Colin (1832-1921) - Fremragende norsk skips- og båtkonstruktør og -bygger, kjent for sine losbåter, redningsskøyter*, lystbåter og polarskip, særlig "Fram"

Arkeliet - Rom akterut på orlogsskip* for oppbevaring av våpen

Arken - Se Noas Ark

Armada - (Spa.) Krigsflåte. Den mest kjente er Den spanske "uovervinnelige" armada som forsøkte seg på en invasjon av De britiske øyer i 1588, men ekspedisjonen ble en fiasko på grunn av kontrari* vær og dårlig ledelse

Armert - Bevæpnet, bestykket* med kanoner

Armstrongmetoden, Armstrongs patent - Et begrep i forbindelse med skuter som ikke har arbeidsbesparende innretninger som donkeymaskiner*, brase*- eller fallvinsj*, og hvor alt arbeid må utføres med muskelkraft, armstål

Arsenal - Bygning på orlogsverft* for oppbevaring av våpen, prosjektiler m.v.

Artemon - Se neste ord

Artemonmast - Lite, utstikkende rundholt* fra forskipet på romerske handelsskip fra ca 200 f. Kr. Utviklet seg til baugspryd*. På denne førtes artemon, et skværseil* som utviklet seg til blinden*

Ask - Sterk og seig tresort som brukes mye til årer*, koffernagler*, spanter* og bånd* i båter* og til verktøy. Ask kan også brukes til bordganger* på mindre båter

Astrolabium - Alderdommelig stavinstrument for måling av vinkler, særlig himmellegemers høyde* over horisonten

Astronomisk navigasjon - Navigasjon* ved hjelp av himmellegemers posisjon, målt i grader* over horisonten* ved hjelp av forskjellige navigasjonsinstrumenter

Atlanterhavets blå bånd - Et trofé for det raskeste passasjerskipet over Atlanterhavet mellom havner i USA og England og motsatt. Det ga status og god reklame å inneha "båndet". I 1935 ble det satt opp en vandrepokal for raskeste passasjerskip

Auksjon - Ved dødsfall i sjøen var det vanlig å auksjonere bort avdødes eiendeler blant skipskameratene. Utbyttet skulle overlates de pårørende. Ved rømning kunne også rømlingens eiendeler auksjoneres bort

Auxiliary, aux. - (Eng.) Betyr at skuta er utstyrt med hjelpemaskineri for framdrift

Avbauge ankeret - Løsne ankeret fra surringene på bakken* og klargjøre det for ankring

Avblåse - Avfyre en kanon med løskrutt for å rense løpet

Avdrift, drift - Det at et skip vil avvike fra sin egentlige kurs p.g.a. vindpress, bølgeslag eller strøm

Avfarende sted - Det stedet et skip avgår fra. Stedets beliggenhet angis ved avfarende lengde* og bredde*

Avfeldig, å være - Å være legjerrig*, å ha en tendens til å falle av*

Avgå - Å seile fra et sted

Avmaste - Miste, fjerne, riggen* med master* og alt

Avmønstre - Avslutte arbeidsforholdet om bord, betale og avskjedige mannskapet etter at reisen ifølge mønstringspapirene er avsluttet

Avregning - Utbetaling av mannskapets hyre* ved avmønstring

Avsetning - Det avsmalnende partiet av masten* der den stående riggen* er festet. Se Godset

Avtakle - Rigge ned

Aye-aye! - (Eng.) Bekreftelse på at en ordre er oppfattet, javel!