H - Som lydsignal ( . . . . ), uttales i radio som “Hotel”. Signalet H betyr “Jeg har los om bord”

Haifinne - Det er vanlig å spikre en haifinne ytterst på klyverbommen* for å vise at skuta er en riktig dypvannsseiler*. Haifinnen skal visstnok også virke avskrekkende på andre haier ved å vise til artsfrendens skjebne

Hakkebrett - Øverste horisontale bordgang over akterspeilet*

Hale - Brukes alltid for det å trekke og dra om bord

Halegatt - Åpning, fordypning eller beslag for visning* og haling av tauverk

Halende part - Den delen av et tau det hales i. Se også Arbeidende part og Fasteparten

Hals - 1) Forreste og nederste hjørne av et seil. I et skværseils* skjøtsbarm* er akterste delen for skjøtet* og forreste for halsen. 2) Å styre for styrbords* halser vil si å seile med vinden inn fra styrbord, og fra babord* ved babords halser

Halsbarm - Nederste forreste barm* på et gaffelseil*

Halsbolt - Forsterkning av et seil ved halsbarmen*. Se Bolt

Halse rundt - Kuvende*, vende ved å falle av* og snu akterenden mot vinden, og deretter gå over på den annen hals* ved å foreta en stor sving. Halsing rundt blir brukt når forholdene gjør det for risikabelt å stagvende*

Halvbefaren - En ennå ikke fullbefaren* sjømann, som en lettmatros*

Halvdekk - Oppbygd akterdekk. Det samme som poop*, kvarterdekk* og skansedekk*

Halvmodell - En halv skutemodell delt langskips*, montert i glass og ramme og gjerne med et speil som bakgrunn for å gi en illusjon av et helt skip

Hamle - Nordnorsk uttrykk for å skåte*

Hamleband - Lærrem eller vidjeband som holder årene ved hamling* på båter med keiper*

Hamp, hampetau - De lange fibrene fra hampplanten egner seg godt til tauverk. Den er sterk og tar lett til seg tjære*

Hanefot - Tau med flere tamper* innspleiset* for spredning av trekkraften, som en boline i sideliket* på et skværseil*

Hangeren - Det samme som borgen*

Havarere, havari - Få skader om bord (skroghavari, rigghavari, maskinhavari osv), ulykke til sjøs,

Havarist - Skip som har lidd havari

Havblikk - Helt stille, sjøen ligger som et speil

Havnelos - Los* som har et bestemt havneområde som sin spesialitet

Hegde, heide, hekte - Bøyle til å hekte på et stag* som stagseil* bendsles* til

Hekk - Akterste overhengende del av akterskipet. Se også Gatt

Hekkbølge - Den bølgen som dannes etter et skip som gjør fart gjennom vannet

Hekksbjelker - Et par solide bjelker med skivgatt* stikkende ut over hekken*, tjener som davit* for hekksbåten*

Hekksbåt - Liten og lett båt som henger i hekksbjelkene*

Hellegatt - Lavtliggende oppbevaringsrom om bord

Hengekøye - Plassbesparende og praktisk køye under trange forhold, som i undervannsbåter, orlogsskip* og skoleskip*. Spennes opp mellom dekksbjelkene i dekket over. Columbus så de innfødte i San Salvador bruke hengekøyer og innførte dem om bord i sine skip. Hengekøyer har overlegne bruksegenskaper i sjøgang i forhold til faste køyer

Hermafrodittbrigg - Det samme som brigantin* og skonnertbrigg*. Kalles "tvekjønnet brigg" på grunn av kombinasjonen av skvær- og gaffelrigg*

Herr Sjöberg - Svensk betegnelse på Rasmus*

Hest - Et ulykkesbringende dyr som aldri må nevnes om bord

Hestebreddene - Området av Atlanterhavet mellom vindene på de høyere bredder og passaten*. Der hersker det lange stilleperioder, og navnet skal komme av at hestene om bord i transportskipene i seilskutetiden døde i stort antall da mat og vann slapp opp etter lang tid i sjøen

Himling - Nedsenket tak om bord i skip

Hive - Heise, hale, dra eller vinde inn tau eller kabel*

Hiveline - Tynn line med vekt i tampen som kastes til land eller til taubåt for å hale over en trosse

Hjemme - Det sies om et skip som er bygget i Norge at det er bygget hjemme

HMS - (Eng.) His (Her) Majesty´s Ship, betegnelse for skip i Royal Navy, Den britiske marinen

Hoi! - Bekreftende svar under opprop ved mønstring

Holde an - Vente, se Vast!

Holdebunn - God eller dårlig, betegner beskaffenheten av en ankerplass*

Holde sjøen - Fortsette seilasen uten å anløpe havn

Holdtau - Tau strukket over dekk i overvannsvær* til bruk som "rekkverk”

Holk - Avtaklet* skrog* som brukes som arbeidsfartøy, ofte med undermastene* stående til bruk som kranstammer

Holt - Bearbeidet tre, brukes om trekonstruksjoner om bord som rundholt* og krumholt*

Holystone - (Eng.) “Bønnebok”*, sandstein for skrubbing av dekk

Horisonten - Der himmel og hav møtes over fritt vann

Hornet - Kapp Horn*

Hoveddekk - Stordekk, øverste gjennomgående dekk

Howling Fifties - (Eng.) De hylende femtigradene, områdene mellom 50 og 60 grader sørlig bredde. Se Roaring Forties og Screaming Sixties

Hud - Skrogets ytterkledning av bord eller plater

Huke an - Hekte på

Hummeren - Det partiet av undermasten* der merset* er festet

Hundevakta - Vakta* fra kl. 24.00 til kl. 04.00. Se også Dogwatch og Vakt

Hundreogelver - 111er, betegnelse for tremastet slettoppet* skonnert*, som på avstand ser ut som tre ett-tall

Hundreårsbølge - Uventet, forholdsvis sjeldent forekommende kjempebølge

Hundromsfæring - Færing* med et ekstra halvt rom* midtskips

Hundsvott - Hempe, stropp 1) i en blokk* til feste for fasteparten* til løperen* 2) i tampen* av et tau 3) i hva som helst som trenger noe å henge i

Hvalbåt - Lettrodd, lang og smal spissgattet* robåt med stort spring*. Opprinnelig brukt til hvalfangst, men hyppig brukt også som skipsbåt

Hvalerbåt - Båt fra Hvaler i Østfold. Klinkbygget* og spissgattet* snekke- og skøytetype, kjent for sjødyktighet og gode seilegenskaper. Nær slektnng av kosterbåten*

Hviler - Liten båtfender

Hvit byge - Eng. white squall*, uventet, “usynlig” vindbyge

Hyre - 1) Ansettelsesforhold, stilling om bord 2) Lønnen. Det sies at hyra begynner å dreie fra en viss dato, dvs den gjelder fra den dagen

Hyrebas - Person som sørget for å skaffe mannskap til skuta, ikke sjelden ved ureglementerte metoder. Se Boarding master, Crimp og Shanghaiing

Hyrekontor - Kontor opprettet for å få forhyringsvirksomheten inn i ordnede former

Hyssing - Slås* av tre garn*, brukes en del til takling* og nipping*

Hælen - Den akterste delen av kjølen*

Hønerævskøyte - Skøyte* med påbygget akterdekk som går utover den spissgattete* hekken*

Hønse - Å gi sine skipskamerater bevertning ved sin første passering av Ekvator*

Høvedsmann - Skipper på de de store nordlands- og trønderbåtene

Høyde - 1) I navigasjon* himmellegemers høyde i grader* over horisonten* 2) Ei skutes evne til å seile bidevind* betegnes som dets evne til å “holde høyde”, dvs seile opp mot vinden

Håndlodd - Blylodd for måling av dybde, kastet og halt inn for hånd. Se Dybdelodd/Dyplodd

Hånd over hånd - Å stå stille og hale med armene og ikke ved å vamdre med tauet over dekk. Se også Palme