N - Som lydsignal ( _ . ), uttales i radio som “November”. Signalet N betyr “Nei” (nektende)

Naglebenk -Kraftige planker med hull til koffernagler* for fastsetting* av løpende gods*. Går langskips* i borde* på innsiden av rekka* og som skostaller* rundt mastene. Små naglebenker brukes også til fastsetting av forseilskjøter* og -nedhalere*

Naie - Feste med et bendsel*

Napoleonmodell - Skutemodell laget av franske krigsfanger i England under napoleonskrigene. Det ble brukt bein fra maten, hår osv til skrog og rigg

Nat - Åpning mellom to bordganger* og dekksplanker*

Nate - Tette åpninger med drev* og bek eller ved å trutne* dem med saltvann

Natthus - Spesialbygget opphengningsanordning for kompasset, med beskyttelseshette med vindu, “hjelm”. På skuter av noen størrelse montert på en pidestall av edeltre som danner fundament for natthuset, parafinlampe til belysning og korreksjonskuler av jern

Naust - Båthus

Nautisk mil, n.m. - 1852 meter. Kalles også kvartmil* fordi 1 n.m. er 1/4 av en sjømil*, som er 7408 meter. 1 knops* fart tilsvarer 1 n.m. i timen. Det samme som distanseminutt*, meridianminutt* og storsirkelminutt*

Navigare necesse est, vivere non - Latinsk utsagn som betyr: “Det er nødvendig å seile, ikke å leve”

Navigasjon - Kunsten å seile på havene og å vite hvor man er og skal gjennom å beregne og fastsette kurs, posisjon, hastighet, avstander m.m. ved bruk av de dertil egnede instrumenter

Navigasjonsakten - Den engelske sjøfartsloven som som ble innført i 1651 og opphevet i 1850. Den favoriserte britiske skip i verdenshandelen, selv om den også tillot produksjonslandets skuter å seile med last til britiske havner

Navigatør - En offiser som har som ansvar å utføre og lede navigasjonen

Nebbe, nippe gordinger - Surre gordingene til jackstaget* med seilgarn* for å hindre at de siger ned. Se Nippe gordinger

Nedgangskappe - Se Kappe

Nedhaler - Tau, talje* til å hale ned seil med

Nedre - Det nederste av noe det er flere av, som f. eks. nedre mersseil*, nedre bramrå*. Det samme som undre*

Nelson-mønster - Betegnelse på et skrog som er svartmalt med svarte porter* ned i et eller flere hvite bånd. Orlogsfartøyene* på admiral Lord Nelsons tid var malt i dette mønsteret

Neptun - Kong Neptun er hersker over alle hav på kloden og alt vann forøvrig og alt som lever deri i romersk mytologi. Tilsvarer den greske Poseidon. Se Linjedåp

Nese - Skipets forreste del

Nesesjø - Sjø rett forfra

Nibbe gordinger - Se Nippe gordinger

Nihalet katt - Pisk med kort skaft og ni tamper* med knoper* i tuppen. Beryktet som avstrafningsredskap

Nikkepumpe - Pumpe med håndtak til å bevege opp og ned

Nippe gordinger* - Neppe*, nibbe*. Surre gordingene fast med seilgarn* til jackstaget* etter at de er overhalt for at deres egen tyngde ikke skal trekke dem ned. Se Overhale gordinger

Nitrat - Salpeter*, se også Chilisalpeter

Noas Ark - Ifølge Bibelen var Arken, som ble bygget av Noa før den store syndfloden, et skip stort nok til å romme et par av all verdens dyr, samt Noas familie. Sannsynligvis var farkoster som Arken sivflåter impregnert med asfalt all den stund det ikke var tilstrekkelige mengder trevirke i det området ved Eufrat og Tigris der tildragelsen skal ha funnet sted. Thor Heyerdahl sannsynliggjør denne teorien i sin bok om Tigris-ferden

Nokk - 1) Ytterste avrundete del av et rundholt*, på hule jern- og stålrundholter dannes nokken av en treplugg som er slått inn i åpningen 2) Vinsjer er forsynt med nokker der tauet belegges* for å hales inn

Nokkbolt - Forsterkning av et seil ved nokkbarmen*. Se Barm

Nokkpert - Fotpert* som når helt ut til rånokken* på store skuter

Nordlandsbåter - En egen klasse råseilsriggete* båter, typisk for våre tre nordligste fylker. Lett kjennelig på de høyreiste stevnene, det dristige springet* og de vakre fargene. Direkte etterkommere etter vikingenes båter. Benevnes både etter antall årer de ros med, færing* blir rodd med fire årer, seksring* med seks årer, åttring med åtte årer, og antall rom*. Men den største, fembøringen*, som kan bli 15-16 meter lang, har sannsynligvis fått sitt navn etter norrønt fímrbyrding, en rask føringsbåt*. Og raske er disse båtene, en fembøring kan komme opp i 18 knop*. Båttypene ble brukt til nær sagt alt, men er spesielt forbundet med fiske. Mot slutten av 1800-tallet ble det nokså vanlig å rigge dem med sneiseil* som var enklere i bruk, men de mistet en del av sine imponerende fartsegenskaper. Det er beregnet at det ble bygget ca. 100.000 slike båter i de tre nordligste fylkene i tidsrommet 1850-1900. Nordlandsbåter bygges fremdeles, men nå også i andre landsdeler. Se også Trønderbåter, Åfjordsbåter

NSSR - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning - Redningsselskapet*. Stiftet i 1891. Se Redningsskøyter

Nugle, nule - Bunnpropp

Nullkrysspant - Det største spantet* i skroget*

Nødhavn - En havn å ty inn til i nødens stund

Nødmast - En mast som rigges opp midlertidig istedenfor en havarert* mast

Nødror - Ror midlertidig rigget i stand når det har vært havari på originalroret

Nødsignal - Et signal som viser at skipet i nød, om dagen flagget opp-ned, røyksignal osv, om natten skudd og raketter. Nødmeldinger over radio er CQD*, SOS* og Mayday*

Nøke - Plage mannskapet med unødvendig arbeid på frivakta*