U - Som lydsignal ( . . _ ), uttales i radio som “Uniform”. Signalet U betyr “De stevner mot fare”

Ubefaren - En person uten fartstid til sjøs. Se Befaren, Fullbefaren og Halvbefaren

Uklar - Uorden, ugreie

Underdreid - Å ha dreid bi*, å ha lagt bi*

Under glass bilde - Skutemaleri som males på undersiden av glass. Fargen må legges på i motsatt rekkefølge av det vanlige

Underlik - Liket* i underkant av seilet

Undermast - Også bare kalt mast. Den opprinnelige masten, urmasten. Etter hvert som skutene ble større strakk ikke trærne til, og det ble nødvendig å skjøte på i høyden med stenger*, først med mersestang*, så bram*- og røylstang*

Underoffiser - (Orl.) Underbefalingsmann, som båtsmann, kanonér osv

Underrigget - Liten rigg i forhold til skutas størrelse

Underrå - Den råa* som sitter på undermasten*, dvs fokkerå*, storrå* og berginerå* på en tremastet fullrigger*

Underseil - Det seilet som er bendslet til underråa*, dvs fokk*, storseil* og bergine*

Underskip - Den delen av skroget* som er under vannet

Underslå - Det samme som slå under*

Undervant - Vantet* på undermasten*

Undre - Betegnelse på den nederste av noe det er flere av, f. eks. undre mersseil*, undre bramrå*. Det samme som nedre*

Unna vinden - Med vinden

Usjødyktig - Ikke sjødyktig*. OBS! Det heter ikke sjøudyktig!

Utenbords - Det som er utenfor eller på utsiden av skipet

Uteseiler - Sjømann som seiler i utenriksfart

Uthaler - Tau, talje* som brukes til å hale et seil ut på et rundholt*. Se også Springskjøte

Utkikk - Den som har som vaktoppgave å holde utkikk etter skip eller gjenstander i sjøen, landemerker osv. Utkikken, som er stasjonert på bakken*, varsler vakthavende offiser med slag på den store skipsklokka*, ett slag for noe til styrbord*, to slag for noe til babord* og tre slag for noe rett forut*. Slike klokkeslag skal alltid kvitteres for ved å repetere slagene på klokka på poopen*. Se også Skipsklokke

Utklarere - Det samme som å klarere*

Utlegge - Seile, varpe eller slepe et skip ut av en havn

Utløpt distanse - Den utseilte* distanse målt i nautiske mil*

Utpurre - Purre* ut

Utrigger - 1) Utstyr som stikker ut fra skutesiden for visning* av tauverk 2) Utstikkende stabiliserende flyteelement for smale farkoster som kanoer m.v.

Utror - Når fiskeflåten går ut på feltet. Se Ro fiske

Utruste - Å rigge ei skute, forsyne det med nødvendig utstyr og proviant og gjøre det sjøklart*

Utseilt distanse - Tilbakelagt distanse

Utskinkle - Løsne fra en skinkel*

Utskipe, utskiping - Sende avsted last med skip

Utskjei - Vakten er slutt, arbeidet over

Utskjære - Tre ut* tau av noe