W - Som lydsignal ( . _ _ ), uttales i radio som “Whiskey”. Signalet W betyr “Jeg behøver legehjelp”

W.C.S.A. - (Eng.) West Coast of South America, vestkysten av Sør-Amerika. Mange viktige utskipningshavner for seilskutelaster som salpeter*, guano* og kopper

White squall - (Eng.) Hvit, usynlig, uventet byge*. Se også Freak wave, Monsterbølge og Tsunami

Windjammer - (Eng.) Seilskute, opprinnelig brukt av dampskipsfolk som et nedsettende uttrykk

Wire - (Eng.) Vaier, ståltau*