Å -Som lydsignal ( . _ _ . _ ), uttales i radio som “Ågot”

Åfjordbåt - Den best kjente av trønderbåtene*

Åfløy - Liten ferge*

Åpen båt - Båt uten dekk

Åpen red - Ankerplass utenfor en havn som verken er beskyttet mot vind eller sjø. Se også Ytterred

Åre - Stang med blad til å bevege båter med. Kan legges over ripa i tolleganger*, åregafler* eller keiper*

Åregaffel - Metallbøyle anbrakt på esingen* som åren ligger i når det ros

Åse - Økenavn på den osende olje/parafinlampa i ruffen*. Se også Oste

Åttetallsknop - Det samme som flamsk knop*, overhendig* knop

Åttring - Tradisjonell ro- og seilbåttype som ros med åtte årer. Ble brukt på lofotfiske til langt ut på 1900-tallet. Noen ble utstyrt med motor og fikk betegnelsen motoråttring*. Se Nordlandsbåter og Trønderbåter