Medseilerne ble bedt om å skrive en kort rapport over sine opplevelser på toktene sammen med Christiania Seilskuteklubb og Fullriggeren Sørlandet. Toktene ble seilt fra Waterford i Irland til Greenock i Skottland, videre til Lerwick på Shetland, over Stavanger til den avsluttende etappen til Halmstad i Sverige. Du vil finne rapportene fra medseilerne under.

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet takker Christiania Seilskuteklubb på vegne av stiftelsen og medseilerne for innsatsen. Deres hjelp bidrar til å bevare og drive verdens eldste og best bevarte fullrigger i operativ drift.

Tusen takk!

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Skuteposten