Vi brukte midlene som ble tildelt til å finansiere deltagelse i Nordisk Seilas og deltagelse i Grunnlovskonvoien.

Dyrafjeld deltok på Nordisk Seilas sommeren 2014, seilasen gikk i år fra Stavern til Skarhamn i Sverige. Siste etappe var fra Skarhamn til Aalborg i Danmark. Det var med rundt 25 fartøy på seilasen, skipene var jevnt fordelt mellom Norge, Sverige og Danmark.

Vi startet toktet fra Lysaker 4. juli, det var 14. elever fra Osloskolen om bord og mannskap på 6 personer.
Dyrafjeld ankom Stavern 5. juli, vi var da med på Tordenskjold festivalen. Vi ble plukket ut som en av tre skip til å delta i ”Slaget om Dynekilen”. Vi fikk da 2 kanoner ombord og kanonmannskap i originale uniformer fra 1700 tallet(se vedlagt bilde).

Starten på Nordisk Seilas gikk morgenen 6. juli. Det var 25 skuter i ulike størrelser som stilte til start. Det var meget lite vind på denne etappen mot Skarhamn, 2 timer etter startskuddet gikk var det fremdeles ingen skuter som hadde krysset startlinjen! Da det var lite vind og motstrøm ble det tid til mye fiske, vi fikk over 25 fisk i løp av de første timene.
Vi fikk noe vind utover ettermiddagen, men seilasen ble avblåst natt til 7. juli slik at alle skipene nådde fram til Skarhamn. Resultatlisten ble da lagd ut fra oppgitt posisjon når seilasen ble avsluttet.
Vi fikk en hederlig 2. plass i vår klasse. I Skarhamn var det mange ulike aktiviteter for ungdommen, vi hadde også åpen båt for publikum og de andre båtene.

Seilasen fra Skarhamn til Aalborg ble en langt flottere seilas med fantastiske vindforhold. Vi hadde lens hele seilasen med 7-8 m.s fra øst. Vi fikk da mulighet til å heise alle 10 seilene, vinden var stabil gjennom hele natten noe som gjorde at vi brukte litt over et døgn inn til Aalborg. Dette var en fantastisk seilas med god vind og minimalt med sjø da vinden kom fra øst, det vår også nydelige sommer temperatur gjennom hele døgnet, noe som gjorde dette til en eventyrseilas. Vi fikk noen flotte bilder av skuta under seil på denne seilasen, bildene ble tatt av en av de danske båtene som vi seilte sammen med. Vi fikk også på denne seilasen tildelt 2. plass i vår klasse. I Aalborg var det også mange aktiviteter for ungdommen, det var blant annet fotballturnering mellom skipene, Dyrafjeld stakk her av med første plassen.
Nordisk Seilas ble avsluttet 12.juli i Aalborg, vi seilte da opp til Sandefjord for å delta i Grunnlovskonvoien.
 
Grunnlovskonvoien som var en del av 200 års markeringen av Grunnloven. Vi seilte med konvoien helt opp til Oslo der vi ble med på Kystens landsstevne som ble avsluttet 20. juli. Ungdomene som hadde seilt med oss i Nordisk Seilas mønstret av i Sandefjord, vi fikk nå ombor medlemmer av ”Dyrafjelds venner”.

Vi fikk en unik mulighet til å vise fram skuta og fortelle denne typens skuters historiske betydning for Norges historie. Langs konvoiens rute var det flere tusen publikum som fikk se skutene passere, dette var en helt unik måte å få vist oss fram til et stort publikum.

Vi lå i havn hver natt og hadde et stort antall besøkende om bord på omvisning i de ulike havnene.

Til tider gikk konvoien samlet, men det var også deler av strekningen den var løsere organisert, dette ga oss mulighet til å sette seil når det var forhold for det.
Horten var den siste havnen vi besøkte før vi gikk inn til Oslo, det var mellom Horten og Oslo alle skutene ble samlet til en felles konvoi. Det var et fantastisk skue å se alle båtene stevne inn mot Oslo i utrolig flott sommervær.

Midlene vi fikk fra dere gikk konkret til kostutgifter, og betaling av mannskap som har de nødvendige kvalifikasjoner i.h.t Sjøfartsdirektoratets bemanningsoppgave.

Vi satt stor pris på at dere gjorde det mulig med Dyrafjelds deltagelse i Nordisk Seilas og Grunnlovskonvoien. Vi fikk tilbakemeldinger fra arrangørene og publikum om viktigheten av Dyrafjelds deltagelse på konvoien, da denne type skip har stor betydning for vår maritime historie.

Mvh Audun Aasen (Skipper/avdelingsleder)

Skuteposten