Hei Sven

Dette er Audun fra skoleskipet Dyrafjeld.

Av Vidar Lund

Slaget ved Kapp Trafalgar ikke langt fra Cadiz i Spania 21. oktober 1805, er antakelig det mest kjente av alle sjøslag, i alle fall i vår del av verden. Og det mest kjente skipet som deltok var viseadmiral Horatio Nelsons skip, tredekkeren Victory på 100 kanoner, ikke minst fordi det ligger bevart i Portsmouth havn, restaurert tilbake til utseendet i 1805.

Av Vidar Lund

Et regalskip er ikke et kongeskip slik vi forstår det i våre dager. Det er et skip som får navn etter kron- eller riksregaliene, det vil si symboler som krone, septer, rikseple, sverd og andre pontifikalier kongemakten bruker for å demonstrere sin makt og verdighet.Det best kjente av dem, Vasa, har fått navnet sitt skrevet på forskjellig vis i årenes løp, Wasa, Wasan, Vasen,osv. De andre regalskipene som er nevnt nedenfor, Kronan/Cronan, Svärdet og Riksäpplet har navnet sitt i bestemt form, og det korrekte for Vasas vedkommende vil derfor være Vasan. I årene etter funnet og hevningen ble skipet kalt Wasa, slik som Björn Landström gjør i sitt store verk fra 1961, Skäppet. Senere kom han til at det korrekte måtte være Vasan ut fra ovennevnte argumentasjon, og han bruker det i sin meget utførlige bok om Regalskäppet Vasan fra 1980. Det virker logisk.

Les mer om dette på:

http://www.nrk.no/ostfold/jelse-skal-settes-i-stand-1.11424304

 

Det er på trappene et prosjekt som har til formål å utarbeide en fritt tilgjengelig database over norsk terminologi innen maritim sektor, og trykte ordbøker for bl. a. skipsfart, fiske, havbruk mv, dvs virksomheter der Norge er verdensledende og som skaffer landet store inntekter og tusenvis av arbeidsplasser.

Skuteposten