Vidar Lund

I november 1932 foregikk en bergingsaksjon av betydelige dimensjoner i Glomma ved Gamlebyen i Fredrikstad. Da brøt et stort, gammelt skip vannflaten for første gang på 118 år. Det var ikke hvilket som helst skip, det var et skip som hadde deltatt i en av de viktigste hendelsene i norgeshistorien, Slaget i Dynekilen i 1716. Det var den svenske stykkprammen Stenbocken. Den var blitt beseiret og erobret av Peter Wessel Tordenskjold og hans styrke 8. juli, og ført til Fredrikstad sammen med de andre erobrede skipene. Det hadde vært et betydelig varp.
 

Vidar Lund

Minesveiperen Rauma var sammen med søsterskipet Otra landets mest moderne orlogsskip da krigen brøt ut. Begge ble sjøsatt fra Nylands Mekaniske Verksted i Oslo i 1939. Otra ga navn til klassen, som ikke besto av flere båter enn de to.

Rauma var ferdig utrustet og kampklar i januar 1940, og lå ved Horten 8. april. Otra ble overrasket og erobret ved kai ved Filtvedt helt sør på Hurumlandet. Egentlig hadde de to fått i oppdrag å rydde minefelt på Vestlandet, men krigen kom for brått på. Utlegging av minefelt var et omstridt spørsmål mellom Norge, Tyskland og Storbritannia i tiden umiddelbart før krigsutbruddet.

Vidar Lund

Det er ikke bare unge svenske arbeidstakere som har tatt turen over grensen til Norge de siste årene. Den lille fullriggeren Najaden har gjort det samme, og dermed har vi tre fullriggere i vår flåte på fire skværriggere. Den nyeste er samtidig den eldste. Najaden ble bygd i 1897, Sørlandet i 1927 og Christian Radich i 1937. Den fjerde skværriggeren er naturligvis barken Statsraad Lehmkuhl fra 1914.

Vidar Lund

Da Norge ble angrepet i aprildagene 1940 hadde vår handelsflåte allerede hatt store tap. Så tidlig som  13. september, bare ti dager etter tyskernes angrep på Polen, ble det helt moderne lasteskipet M/S  Ronda fra Bergen minesprengt utenfor Antwerpen, med tap av atten liv. I tiden fram til 9. april mistet vi  55 handelsskip og 393 menneskeliv. Som under 1. verdenskrig var nøytraliteten lite verdt.

Ole Siem gjengitt av Vidar Lund

HVORDAN EN ELEV AV SJØKRIGSSKOLENS ØVERSTE AVDELING OPPLEVET 1905. KOMMANDØRKAPTEIN
OLE SIEMS BERETNING.

Senere kommandørkaptein Ole Siem (1882-1979) var 23 år gammel og kadett i Horten da det så ut til å gå mot krig med Sverige i 1905. Dette er hans beretning om situasjonen slik han opplevde den. Det er nokså sjeldent med beretninger om så alvorlige, muligens skjebnesvangre situasjoner for nasjonen sett nedenfra. Som regel skrives historien av historikere, politikere og høyere, gjerne eldre og pensjonerte offiserer, som ofte ikke er i en så utsatt situasjon. Her hører vi fra en ung kadett som bare har som oppgave å adlyde ordre fra sine foresatte om å måtte gå ut i krigen, men likevel kan tenke selv og gjøre sine egne vurderinger.

Skuteposten