I år var Christiania Seilskuteklubb representert ved Ole Daniel Enersen, som la ned blomster på vegne av Christiania Seilskuteklubb og Norsk Seilskuteklubb.

Christiania Seilskuteklubb (CSK), har bevilget kr. 28 000,- til ungdom som søker om å delta i årets seilas, og som dermed vil få sitt ønske oppfylt, å få være medseiler ombord på Fullriggeren "Sørlandet", under årets Tall Ships` Races (TSR). Det vil bli to valgfrie tokt.

Les Aftenpostens artikkel om Gjøa-ferden her og her.

Vidar Lund har skrevet en utførlig artikkel om Tordenskjold og slaget i Dynekilen


Viseadmiral Peter Wessel Tordenskjold malt av Baltasar Denner i 1719

PETER JANSEN WESSEL

"Ved Navnet Tordenskjold mindes vi om den dristigste og mest æventyrlige Søhelt, Norden kan fremvise i de nyere Tider". Dette er ikke en uttalelse av en kraftpatriotisk nordmann, utsagnet er hentet fra et så seriøst verk som Illustreret Danmarkshistorie for Folket af A. Fabricius, Odenske Boghandels Forlag, Miloske Bogtrykkeri 1889. Men vi trenger ikke å være spesielt patriotiske for å bli en smule irritert over at vår egen sjøhelt gjerne omtales som dansk.

I Rundt Kapp Horn 1, fortalte vi om den tyske firemastede barken "Priwals" rekordreise rundt Kapp Horn.

Skuteposten