Les mer om dette i Aftenposten
Av Vidar Lund

Skrevet av Kaptein Eivind Abrahamsen, tidligere medlem av Christiania Seilskuteklubb

Av Vidar Lund

"RESTAURATION" ble berømt som skuta som førte de første norske organiserte utvandrerne til USA i 1825. Hun ble bygget som jakt i Hardanger i 1801. Hun fikk navnet "Emanuel" og målte 33 1/2 registertonn. Reisene gikk gjerne fra Stavanger til Göteborg med sild og med kornlast fra Jylland tilbake til Stavanger. Senere ble hun omdøpt til "Haabet". I 1820 ble hun ombygget og rigget om til slupp i Egersund, og tonnasjen økte til 39 registertonn. Sannsynligvis var hun blitt forlenget, det kan det økede forholdet lengde/bredde tyde på. I den forbindelse ble hun døpt om til "Restauration".

Av Vidar Lund

Ved Sand på Spjærøy i Hvaler ligger et skipsvrak med litt av baugpartiet over vann. På et kart i Redningsselskapets bok om ferie- og fritidshavner står det avmerket som Christiania-vraket. Jeg hadde et håp om at det kunne være levningene etter skoleskipet bark Christiania, som ble solgt til Moss etter at briggen Statsraad Erichsen hadde overtatt hennes pedagogiske oppgaver i 1901, og som ingen har lykkes å finne ut skjebnen til.

Skuteposten