Året er 1883, og det råder forfatningsstrid i landet. Spørsmålet er om statsrådene skal gis adgang til Stortinget, underforstått, om Norge skal innføre parlamentarisme eller ikke. Det snakkes om Riksrett mot de ulydige, og Johan Sverdrup, tidens politiske spyd- spiss, taler om "All makt i denne sal". Det er under disse tøffe politiske forhandlinger, noen herrer tar en pause, for å snakke om andre ting. I noen øyeblikk lar de politikk og samfunn hvile. De er seilerinteresserte, det er snart sommer, de vil starte en klubb. Før de går fra hverandre, har de stiftet Norsk Forening for lystseilas. Effektivt.

I 1902 ble navnet endret til Kongelig Norsk Seilforening (KNS).

Christiania Seilskuteklubb gratulerer Kongelig Norsk Seilforening med sine 125 år, og ønsker alle en god seilas i årene som kommer. Juni 2008.

Etter lang tids landligge, pga omfattende restaurering er nå `Svanen` i gang med sine ungdomstokt igjen. Det er 9. klassinger fra Ris skole som har deltatt på første toktet som foregikk i tidsrommet 10-13 juni. På turen tilbake til Oslo ble de møtt av hele Færderseilas flåten. Mandag 16. juni seiler `Svanen` ut med en 9. klasse fra Kirkebygden Skole fra Våler i Østfold. Christiania Seilskuteklubb ønsker `Svanen`, dens mannskap og medseilere god bør og lykke til med sesongen 2008.

Som alle sikkert har fått med seg kolliderte og sank Mohawk II utenfor Nederland i sommer. Havnemyndighetene i Vlissingen hevet skuta og satte den på land. Nå har de nederlandske myndigheter opphevet deres `pant` i Sjøkorpsets stolthet Mohawk II. Les mer på Sjøkorpsets egne hjemmesider.

Et flertall på Stortinget ønsker å styrke seilskipenes økonomiske grunnlag. I forbindelse med behandlingen av kulturmeldingen er det vedtatt å opprette ny statlig tilskuddsordning som skal sørge for at vedlikeholdsetterslepet for `Sørlandet`, `Christian Radich` og `Statsraad Lehmkuhl` dekkes innen 2006. Stortinget mener at investeringer på seilskutene kan falle inn under ny statlig tilskudds- ordning for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Seilskuteklubben gratulerer!!

Skoleskipet `Anna Kristina`, tilhørende Sollerudstranda skole, har fått tilbake sitt opprinnelige navn `Dyrafjeld`. Det er også kommet bok om skuta.

Skuteposten